INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Tid 2 Maj 2006 16:00 – 16:00

Plats kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och planeringsutskottet på eftermiddagen. Presskonferens äger rum direkt efter PLU - sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Föredragningslistorna finner ni bilagan. Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid: Tisdag 2006-05-02 klockan 09.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum OBS!!! De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor. Brandchefen (kl. 09.00-09.05) 1 Säkerhetskyddschef i Umeå kommun Sid 1 Marianne Westerlund (kl. 09.05-09.50) Redovisning av uppdrag 2 2005:12 Kvalitetssystem Sid 2 3 2005:13 Förskolans barngrupper Sid 11 Marie Ernestad (kl. 09.50-09.55) 4 Motion nr 12/2005 – Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan Sid 17 Olof Burström (kl. 09.55-10.00) 5 Finans- och kraftrapport – februari-mars 2006 Sid 32 Jan Björinge Carl Arnö (kl. 10.00-10.10) 6 Finansiering – Umeå Höstljus Sid 34 (Tekniska nämndens beslut och stadsledningskontorets yttrande via epost) Inbjudan 7 BioFuel Region – Förnybara drivmedel – ny tillväxtindustri Skellefteå den 2-3 maj (Inga handlingar) Anmälningsärenden UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGSUTSKOTT Tid: Tisdag 2006-05-02, klockan 13.15 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset Badutredningen (kl. 13.15–13.35) 1 Slutredovisning av alternativa förslag till placering av nytt badhus i Umeå Sid 1 ÖPL-gruppen (kl. 13.45-13.55) 2 Umeåprojektet 2 (Inga handlingar) 3 Information - Botniabanan (Inga handlingar) Miljö- och hälsoskydd, Malin Isaksson (kl. 13.55-14.00) 4 Remiss – Förslag på nya föreskrifter om djur i undervisning samt ändringar i bestämmelser om förprövning av djurstallar Sid 39 Isabella Forsgren (kl. 14.00-14.15) 5 Remiss – Förstudie för väg E4, parallellvägar längs E4 i Sörmjöle Sid 43 6 Remiss – Förslag till indragning från allmänt underhåll av del av väg E12 (rastplats vid Norrfors) Sid 65 Britt-Marie Långström (kl. 14.15-14.30) 7 Förslag till välfärdsbokslut för Umeå Sid 74 Royne Söderström (kl. 14.30-14.40) 8 Återremiss – Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer – Betänkande av utredningen om åtgärdsprogram Sid 95 (Remisshandlingarna tidigare utsända) Lage Olofsson (kl. 14.40-14.50) 9 Detaljplan för del av fastigheten Sofiehem 9:4 m fl (del av Botniabanan och Tegelbruksvägen mm) inom Gimonäs Sid 99 Lars-Göran Boström (kl. 14.15-14.30) 10 Detaljplan för Skäppan 24 m.fl inom Väst på Stan - samrådsyttrande Sid 107 11 Byggnadsordning för Sofiehem och Ålidhem – samrådsyttrande Sid 115 (Samrådshandling endast till ordinarie ledamöter) 12 Anmälningsärenden

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33

Relaterat innehåll