Gå direkt till innehåll

PRESSINBJUDAN

Tid 19 November 2008 15:00 – 15:00

Plats Lilla matsalen, (låg- och mellanstadiedelen) Hagaskolan

PRESSINBJUDAN För- och grundskolenämnden sammanträder onsdag den 19 november. Nämnden ska bland annat ta beslut om Verksamhetsplan 2009-2011 och om lokalförsörjningsplan. Hela föredragningslistan finns på webben: http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html Media inbjuds till presskonferens direkt efter nämndssammanträdet. OBS!! Ändrad tid till klockan 15.00 Tid: Onsdag den 19 november kl 15.00 Plats: Lilla matsalen, (låg- och mellanstadiedelen) Hagaskolan Välkommen! Maria Lindberg Informatör För- och grundskoleförvaltningen Tel: 090-1612 33, 070-345 12 33 E-post: maria.a.lindberg@umea.se

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Relaterat innehåll

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.