Gå direkt till innehåll

Presskonf 18 maj, För- och grundskolenämnden

Tid 18 Maj 2006 16:00 – 16:00

Plats Byggnadsnämndens sammanträdesrum, Stadshuset.

PRESSINBJUDAN För- och grundskolenämnden sammanträder torsdag den 18 maj. Nämnden ska bland annat ta beslut om verksamhet på Västra och Grubbe skolområden utifrån lokalutredningen. För dessa skolområden har en fördjupad barnkonsekvensbeskrivning gjorts för att förklara bakgrund och resonemang kring de olika handlingsalternativen. Under eftermiddagen har nämnden temadiskussion kring pågående satsning på förskolan. Då fokuseras på planeringen att minska barngruppernas storlek, beskrivning av det nyligt påbörjade arbetet kring ”funktionsprogram” (vilka krav som finns på förskolans inre och yttre miljöer) och projektet för att minska bullret i förskolan. Lokalutredningen och barnkonsekvensbeskrivning finns utlagd på webben: [ http://www.umea.se/skola ]www.umea.se/skola se länk till Lokalutredning för- och grundskolan. Media inbjuds till presskonferens efter nämndssammanträdet som pågår till kl 16.00. Observera! Avslutas sammanträdet tidigare försöker vi tidigarelägga presskonferensen. Meddelande sker då till de lokala medierna per telefon. Tid: Torsdag den 18 maj kl 16.00 Plats: Byggnadsnämndens sammanträdesrum, Stadshuset. Välkommen! Gabrielle Hultdin Informatör För- och grundskoleförvaltningen Tel: 090-1612 33, 070-345 12 33 E-post: gabrielle.hultdin@umea.se

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Relaterat innehåll

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.