Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Information och samråd: nätkoncession för ny luftledning till Täfteå vindpark, Umeå kommun

För överföring av planerad elproduktionen från Täfteå vindpark krävs nybyggnation av en ca 3 km lång luftledning. Den nya ledningen kommer att dras mellan vindparken och befintlig luftledning vid E4 mellan Dåva och Sävar. Umeå Energi Elnät avser därför i enighet med Ellagen ansöka om nätkoncession för en 145 kV linje på den sträckan.

Med anledning av ansökan bjuder Umeå Energi in fastighetsägare, myndigheter, organisationer och andra intresserade till ett öppet samrådsmöte tisdag 14 april kl 18.00–20.00 på Täfteborg, Täftebölevägen 50 i Täfteå

Mer information hittar du på www.umeaenergi.se/samrad

Kategorier

Kontakter

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi
Storgatan 34
903 25 UMEÅ