Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

41 miljoner kronor till industriprojekt med stor potential

Umeå Energi är delägare i BioEndev, som tillsammans med Umeå universitet tilldelas 41 miljoner kronor av Energimyndigheten. Pengarna ska användas till fortsatt forskning och utveckling samt för att bygga en utvecklingsanläggning i industriell skala för torrifiering av biomassa.

Torrefieringsanläggningen, som kommer att ha en kapacitet på 20 MW, blir den första i sitt slag. I anläggningen kommer skogsavfall och annan biomassa med lågvärdig värme att omvandlas till ett förädlat och lätthanterat pulverbränsle för i stort sett alla energitillämpningar.

Jämfört med råmaterialet har den torrifierade biomassan flera viktiga egenskaper. Den är torr och vattenavvisande, spröd och enkel att mala till pulver, har högre energidensitet, är enkel att pelletera, bryts inte ned eller självantänder vid lagring samt kan importeras utan risk för spridning av biologiskt främmande arter (till exempel spindlar och skadeinsekter).

- Torrifiering är ett globalt efterfrågat förädlingssteg för biomassa. Det är därför som många olika branscher i hela världen följer vår utveckling med stort intresse. Att vi kommit så långt beror på att forskarna vid Umeå universitet ligger i absolut framkant men också på det unikt välfungerande samarbetet mellan näringsliv, universitet, energibolagen och kommunerna i Umeå och Örnsköldsvik, säger Göran Lundgren, vd för BioEndev.

BioEndev, som formellt heter Bio Energy Development North AB, startades 2008. Bolaget ägs till lika delar av forskare vid Umeå universitet, Umeå Energi och Övik Energi. Styrelseordförande är Pelle Fridström, vd och koncernchef för Övik Energi.

För mer information, kontakta:
Pelle Fridström, styrelseordförande BioEndev, VD Övik Energi, 0660-885 29, 070-345 7787

Göran Ernstson, VD Umeå Energi, 090-160101, 070-650 1397
Anders Nordin, professor vid Umeå universitet, 070-239 1133
Henrik Kusar, kontaktperson på Energimyndigheten, 016-544 2292

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi
Storgatan 34
903 25 UMEÅ