Gå direkt till innehåll
Dåva 2 öppnar för ett grönare Umeå

Pressmeddelande -

Dåva 2 öppnar för ett grönare Umeå

På FN:s klimatkonferens i Köpenhamn diskuterar världens ledare åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen.
Världsomspännande beslut är bra, men även lokala insatser spelar roll.
– På Umeå Energi gör vi allt för att minska vår klimatpåverkan. Nu är vi till exempel inte längre beroende av olja i vår bränslemix, berättar Göran Ernstson, vd och koncernchef.

I går presenterade Svensk fjärrvärme statistik som visar att svenska energibolag ökat andelen biobränsle i sin värmeproduktion med 5 procentenheter mellan 2007 och 2008, från 43 till 48 procent. Samtidigt har andelen fossilt bränsle, däribland olja, minskat med 2,5 procentenheter.

Umeå Energi ligger i utvecklingens framkant. På knappt 25 år har koncernen gått ifrån ett kraftigt oljeberoende till att nästintill uteslutande använda avfall och biobränsle i bränslemixen. Att allt fler väljer fjärrvärme, denna klimatvänliga uppvärmningsform, syns inte minst på Umeås stadssilhuett, där de stora skorstenarna nu är ett minne blott.

I dag utgörs Umeå Energis bränslemix istället av knappt en procent olja, resterande 99 procent är olika former av restprodukter. Tacka det nya kraftvärmeverket Dåva 2 för det.

– Vi tar över anläggningen från våra entreprenörer i mitten av januari. Just nu trimmas de sista delarna in och olika typer av prestanda mäts och kontrolleras, däribland miljöprestanda, säger Göran Ernstson förväntansfullt.

Det är ett stort och historiskt steg för Umeå Energi, som satsat över 2 miljarder kronor på miljöanpassad energiproduktion och som i och med detta än mer närmar sig koncernens vision ”hållbara förhållanden”.

– Vi tar vårt samhällsansvar på största allvar. Vår satsning på klimatvänliga energialternativ, som biobränsle, sol, vind och vatten, ska vi fortsätta att utveckla, berättar Göran Ernstson.

För mer information, kontakta:
Göran Ernstson, vd och koncernchef, Umeå Energi 070-650 13 97
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, vind och vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 280 medarbetare och omsätter 1,5 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).

www.umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi
Storgatan 34
903 25 UMEÅ