Gå direkt till innehåll
Nytt elnätspris från 1 januari 2019

Pressmeddelande -

Nytt elnätspris från 1 januari 2019

Från årsskiftet justeras elnätspriser för privat- och företagskunder med i snitt 2,8%. Prisförändringen är nödvändig för att investeringar i elnätet ska kunna fortsätta i den takt som krävs för att klara en ökande andel förnybar produktion och effektuttag i befintliga och nya verksamheter i Umeå.

– Vi finns till för våra kunder. Att elnätet ska möjliggöra omställningen till framtida energilösningar är en del av vårt uppdrag. I förlängningen ska det finnas kapacitet för ett i princip helt förnybart energisystem där exempelvis merparten av fordon drivs av el och alla hushåll och verksamheter kan producera egen energi i någon form, säger Jan Eriksson, vd Umeå Energi Elnät.

Umeå är en stad i snabb tillväxt med en ökande befolkning, vilket tillsammans med de nationella klimatmålen, snabb teknikutveckling och förändrade konsumtionsmönster ställer allt högre krav på elnätet.

-Vi vill kunna fortsätta erbjuda våra kunder ett av Sveriges bästa elnät. För att möta de ökade kraven på nätet behöver vi justera priset. Det krävs helt enkelt för att vi ska kunna investera i den takt som behövs för att matcha framtida utmaningar, fortsätter Eriksson.

– Umeå Energi har länge legat bra till i jämförelser och kommer att fortsätta göra det. Även efter prisjusteringen har vi ett av landets lägsta elnätspriser, säger Johanna Mattsson, pressansvarig på Umeå Energi.

Vad innebär prisjusteringen för en privatkund?

För en lägenhetskund med säkring på 16 A och en elanvändning på 2 000 kWh/år blir kostnadsökningen ca 3 kr i månaden inklusive moms.

För en villakund med säkring på 20 A och en elanvändning på 20 000 kWh/år blir kostnadsökningen ca 16 kronor i månaden inklusive moms.

Vad innebär prisjusteringen för en företagskund?

För en säkringskund (t ex en mindre butik) med 63 A säkring och en elanvändning på 25 MWh/år blir kostnadsökningen ca 29 kr i månaden (exklusive moms).

För en lågspänningseffektkund (t ex en medelstor livsmedelsbutik) med en effekt på 135 kW och en elanvändning på 350 MWh/år ca blir kostnadsökningen ca 298 kr i månaden (exklusive moms).

För en högspänningseffektkund (t ex ett tillverkande industriföretag) med en effekt på 1 000 kW och en elanvändning på 5 000 MWh/år blir kostnadsökningen ca 792 kr i månaden (exklusive moms).

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi
Storgatan 34
903 25 UMEÅ