Gå direkt till innehåll
Strömavbrott i Sävar och på Holmön under december

Pressmeddelande -

Strömavbrott i Sävar och på Holmön under december

Sävar och Holmön har under senare delen av december drabbats av ett antal strömavbrott. Umeå Energis personal har snabbt varit på plats för att felsöka och åtgärda. De upprepade avbrotten har orsakats av träd som fallit på ledningar samt problem med en av de sjökablar som går ut till Holmön.

– Det är alltid tråkigt när våra kunder blir utan ström och extra beklagligt när det inträffar under en storhelg. Vi har personal i tjänst dygnet runt och gör vårt yttersta för att snabbt åtgärda felen. Även om vårt elnät har en väldigt hög driftsäkerhet så går det inte att helt undvika avbrott, säger Johan Wennerholm, driftchef på Umeå Energi Elnät.

På vintern händer det att snö rasar från träd ned på luftledningar och orsakar störningar. Träd kan också bli så pass nedtyngda av snön att de faller över ledningar och orsakar avbrott. Runt luftledningar röjs regelbundet ett säkerhetsavstånd till kringliggande träd men trots detta händer det, särskilt i samband med ordentliga snöfall eller kraftig vind, att träd faller på ledningen och orsakar avbrott.

Från och med den 7 januari pågår röjningsinsatser i området Sävar, Bullmark, Johannesfors och Gunnismark för att undanröja snötyngda träd i närheten av elledningar.  Umeå Energi felsöker också en av de sjökablar som går från Östergrundet/Sävar och ut till Holmön. Kortare avbrott kan inträffa i Sävar Granvägen och Ivarsboda till dess att problemen är helt avhjälpta. Sidinnehåll

– Ett avbrott syns direkt i driftcentralen och vår personal är sen snabbt på plats för att felsöka. Finns möjlighet så kopplar vi om via andra ledningar under tiden vi åtgärdar orsaken till avbrottet.  Att åtgärda ett avbrott tar olika lång tid beroende på vad som orsakade det och vilken typ av ledning som är drabbad. Ska t ex träd avlägsnas från ledningar så måste det ske under kontrollerade former och att åtgärda en sjöliggande kabel kräver dykarinsatser, säger Wennerholm.

På Umeå Energis hemsida finns information om planerade och pågående avbrott i leveranserna av el, bredband fjärrvärme och fjärrkyla. Här finns också kontaktuppgifter för felanmälan. http://www.umeaenergi.se/kundservice/driftinformation

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är en väl sammanhållen energi- och kommunikationskoncern med verksamhet i fyra affärsområden: Energilösningar, Elnät, El och ume.net. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för alla. Vi erbjuder 100 % förnybar el samt fjärrvärme och fjärrkyla. Vårt stadsnät ume.net är ett av västvärldens snabbaste och har gjort Umeå till en av världens mest uppkopplade städer. Vi är en ambitiös organisation med högt ställda visioner och mål. Vi omsätter 1,6 miljarder kronor, har drygt 350 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi
Storgatan 34
903 25 UMEÅ