Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå Energi får prestigefylld kvalitetsmärkning "Reko fjärrvärme" stärker kundens ställning

Umeå Energi har blivit ett Reko-företag. Reko fjärrvärme är ett nytt regelsystem som ska stärka fjärrvärmekundens ställning gentemot leverantören. Bland annat får kunderna insyn i Umeå Energis fjärrvärmerörelse och kan få klagomål prövade i en kvalitetsnämnd.

Anders E Johansson, marknadschef på Umeå Energi:

  • Att vi nu blivit ett Reko-företag är bra för våra fjärrvärmekunder, både nuvarande och framtida. Det innebär trygghet och tydliga spelregler. 
  • Det är bra även för oss som leverantör, eftersom allt vi gör bygger på att kunderna har obrutet förtroende för oss. Du ska kunna lita på Umeå Energi.

Som Reko-företag har Umeå Energi en rad krav att leva upp till, bl a kring öppenhet, jämförbara priser och hur dialogen med kunderna ska gå till.

Bakom tillkomsten av Reko-systemet står branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och flera stora kundorganisationer: Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO (allmännyttan), HSB och Riksbyggen. Dessa finns också representerade i en kvalitetsnämnd, dit vanliga fjärrvärmekunder kan vända sig om de anser att leverantören inte lever upp till Reko-kraven.

Ivan Sundström, chef för affärsområde Värme på Umeå Energi:

  • Fjärrvärmen är på stark frammarsch i Umeå, efterfrågan ökar hela tiden. Därför investerar vi nu 900 Mkr i en ny produktionslinje vid Dåva kraftvärmeverk och bygger ut fjärrvärmenäten i Umeå och omgivande samhällen.
  • Umeå är redan idag en fjärrvärmd stad. Många bostäder, arbetsplatser och andra lokaler har fjärrvärme, och andelen ökar stadigt. Mot den bakgrunden är det inte mer än rätt att kunderna får mer insyn i verksamheten.

För mer information, kontakta:
Anders E Johansson, marknadschef, 070-571 23 77,
Ivan Sundström, chef för affärsområde Värme, 070-696 39 30
Gun Blomquist Bergman, informationschef, 070-642 46

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt 090-16 00 20

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi
Storgatan 34
903 25 UMEÅ