Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå Energi lanserar klimatneutral fjärrvärme

Umeå Energi fortsätter sin medvetna satsning på att vara helt förnybara 2018. Det senaste bidraget är den nya tilläggsprodukten Klimatneutral fjärrvärme. Genom den har företagskunderna chansen att minimera sin klimatpåverkan.

– Vår fjärrvärme har redan idag mycket god miljöprestanda och är ur miljösynpunkt en bra uppvärmningsform, säger Jan Ridfeldt, chef på affärsområde Värme. Med den nya produkten ger vi våra kunder möjlighet att ta ytterligare miljöansvar. Nu kan kunderna avtala om fjärrvärme som inte ger något nettobidrag av klimatpåverkande gaser till atmosfären.

Klimatneutral fjärrvärme är ett tillval till det befintliga fjärrvärmeavtalet och för de företagskunder som väljer tilläggsprodukten inhandlas certifierade reduktionsenheter (CER, Certified Emission Reductions) som kompensation för den icke fossil-fria delen av leveransen.
I praktiken innebär det att Umeå Energi köper andelar i internationella klimatprojekt enligt riktlinjer från Greenhouse Gas Protocol (läs mer om modellen på www.ghgprotocol.org).

– För oss är det viktigt att utveckla vår verksamhet tillsammans med våra kunder och erbjuda dem produkter som de verkligen efterfrågar och som stärker deras konkurrenskraft, säger Jan Ridfeldt. I det här fallet var det bland annat Luftfartsverket som ville utöka sitt miljöansvar och frågade om vi hade den här typen av produkt i vårt utbud.

Det eventuella överskott som Umeå Energi får in via tilläggsprodukten Klimatneutral fjärrvärme fonderas till ett utvecklingssamarbete med Umeå universitet. Utvecklingssamarbetet syftar till att via gemensamma projekt utveckla såväl hur vi producerar energi, men även att användandet av energi sker på rätt sätt.
…………………………………………………………………………………………….................
För mer information, kontakta:
Jan Ridfeldt, chef affärsområde Värme, 070-644 64 60
Henrik Bristav, miljöchef Umeå Energi, 070-622 71 83
Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi, 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 284 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).
www.umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi
Storgatan 34
903 25 UMEÅ