Gå direkt till innehåll
Maria Deldén Foto: Mattias Pettersson, Umu
Maria Deldén Foto: Mattias Pettersson, Umu

Pressmeddelande -

Känslor och tankars betydelse i upplevelsen av historiska spelfilmer

Ungdomar ser mycket spelfilm och spelfilm används också i historieundervisningen. Men vilken roll spelar den för hur elever skapar mening till historien. Maria Deldén, Umeå universitet, menar i en ny avhandling att kunskap om hur historieförståelse samspelar med elevers emotionella erfarande och spelfilmers berättarspråk kan främja den historiska spelfilmens potential som pedagogiskt verktyg.

Att använda historisk spelfilm i undervisningen kan vara både en tillgång och ett problem för elevers lärande. Men hur påverkas elevernas kunskap om historia av att se en film som Schindler´s List? Och hur tar lärarna hand om de känslor som filmen väcker hos eleverna?

Användandet av film kan leda till ett didaktiskt dilemma eftersom spelfilmer väcker många känslor och kan aktivera motstridiga moraliska ställningstaganden som kan grumla elevernas historiska tänkande.

Detta didaktiska dilemma är en utgångspunkt för Maria Deldén i hennes avhandling Perspektiv på historiefilmslitteracitet.

– I min avhandling ville jag studera hur dilemmat kan förstås och hur det skulle kunna vara ett avstamp för att utveckla ny kunskap om historiefilmslitteracitet.

Historiefilms­litteracitet kan beskrivas som förmågan att analysera, tolka och värdera historisk spelfilm både tanke- och känslomässigt. I studien har elever och lärare bidragit med sina erfarenheter av olika filmer som Schindler’s List, Hotel Rwanda, Vredens druvor och München.

– Resultatet av studien visar att elevernas emotionella respons på filmupplevelserna inte riktigt synliggörs i arbetet med filmerna i klassrummet. Det betyder att delar av elevernas historiska meningsskapande blir osynligt för lärarna och också oreflekterat för eleverna.

Avhandlingen uppmärksammar hur historieförståelsen skulle kunna främjas om det estetiska lärandet synliggörs med en större medvetenhet om filmskaparnas gestaltning av historien genom dramaturgisk form, iscensättning, kamerahantering, redigering och ljudläggning.

Denna historiedidaktiska kunskap om historieförståelse genom spelfilm har relevans också utanför skolans ramar i den samtida historiekulturen då spelfilm och audiovisuellt berättande fortsätter att ha en stor betydelse för hur samhället tänker och känner om det förflutna.

Behovet av en utvecklad historiefilmslitteracitet som också rymmer kritiska perspektiv stannar således inte vid klassrummet. Den har konsekvenser för en med­vetenhet om hur historiskt meningsskapande genom spelfilm konstrueras också i samhället i stort.

Avhandlingen Perspektiv på historiefilmslitteracitet – En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm finns publicerad digitalt

Kontakt:

Maria Deldén, maria.delden@umu.se, tel. 070-645 74 95

Pressbild

Om disputationen:

Fredag 29 september försvarar Maria Deldén i ämnet historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet, sin avhandling Perspektiv på historiefilmslitteracitet – En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

Disputationen äger rum kl. 13.00-15.00 i Humanisthuset, Hörsal F. Opponent är Ulf Zander, professor vid Historiska institutionen, Lunds universitet. 

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.