Gå direkt till innehåll
När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

Pressmeddelande -

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som förmedlas i klassrum, kurslitteratur och uppslagsverk. Frågan är hur väl dessa framstegsberättelser står sig vid en närmare granskning. Daniel Nyström, Umeå universitet, menar att framstegsberättelser många gånger ger uttryck för forskares önskan om att vara del av en progressiv utveckling.

I mitten av 1900-talet uppkom en rad nya ämnesinriktningar inom historisk forskning. Det handlade om aspekter av det förflutna som tidigare inte ägnats något vidare intresse, till exempel historia om kvinnor, arbetare, migration, barndom med flera.

– I min avhandling studeras två av dessa ämnesinriktningar: arbetarhistoria och kvinnohistoria. Vad kännetecknade denna forskning? Vad motiverade forskare att studera arbetares och kvinnors historia? säger Daniel Nyström

Avhandlingen griper sig an arbetarhistorisk och kvinnohistorisk forskning från två håll. Å ena sidan undersöks äldre avhandlingar, recensioner och intern debatt. Å andra sidan studeras hur arbetarhistorisk och kvinnohistorisk forskning i efterhand beskrivits i vetenskapshistoriska framställningar.

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan forskningens dåtida gestaltning och senare års berättelser om densamma.

– En vanlig förklaring till framväxten av arbetarhistorisk och kvinnohistorisk forskning har utgått från 1970-talets proteströrelser. Det har sagts att arbetarhistoria och kvinnohistoria uppstod under 1970-talet med de radikala strömningarna som främsta impulsgivare.

Genom att undersöka arbetarhistorisk och kvinnohistorisk forskning från 1950- och 1960-talen utmanar Nyström kopplingen mellan forskning och radikalitet. Hans studie visar att skillnader mellan äldre och nyare forskning inte är så framträdande som tidigare gjorts gällande.

– Tvärtom har arbetarhistoriker och kvinnohistoriker vid skilda tidpunkter många gånger delat motiv, intressen och skrivarmödor.

Avhandlingen finns publicerad genom Universus Academic Press

Kontakt:

Daniel Nyström, daniel.nystrom@umu.se, tel. 070-325 06 97

Pressbild

Om disputationen:

Fredagen den 4 december försvarar Daniel Nyström, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

Disputationen äger rum kl. 09.15-11.15, Umeå universitet, Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Ulla Manns, professor, genusvetenskap, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.