Gå direkt till innehåll
Malin Eriksson, professor i socialt arbete och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia. Foto: Hans Karlsson
Malin Eriksson, professor i socialt arbete och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia. Foto: Hans Karlsson

Pressmeddelande -

Nordeapris 2022 till samhällsvetenskaplig forskning

Forskning om hur vi kan lära av historien när vi utvecklar finansiella system och hur kommuner ska arbeta för att skapa större social hållbarhet har tilldelats Nordeas vetenskapliga pris samt Nordeas och Umeå universitets Innovationspris.

Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, tilldelas Nordeas vetenskapliga pris år 2022. Malin Eriksson, professor i socialt arbete, tilldelas Nordeas och Umeå universitets Innovationspris för nyttiggörande år 2022. Båda erhåller prissumman 100 000 kr.

Lära av ekonomiska framgångar och misslyckanden

I sin forskning undersöker Lars Fredrik Andersson nutida och historiska finansiella system. Till exempel har han studerat vilka effekter offentliga försäkringar har på hushållens sparande, vilken roll den finansiella sektorn spelar i system utan en omfattande välfärdsstat och hur det privata finansiella systemet legat till grund för välfärdsstatens organisation. Hans resultat visar på betydelsen av historiska erfarenheter för att förstå och utveckla nutida ekonomiska system. Han belyser hur individers möjligheter att fatta kloka beslut, till gagn för den finansiella sektorn och samhällsekonomin i stort, förutsätter att vi kan lära oss något av framgångar, men också av de misslyckanden som präglar den ekonomiska historien.

– Det är fantastiskt roligt att få priset! Det betyder mycket att få ett erkännande och att ekonomisk historisk forskning uppmärksammas av Nordeas Norrlandsstiftelse, säger Lars Fredrik Andersson.

Möjlighet att mäta social hållbarhet

En plats med högt socialt kapital kännetecknas av starka sociala nätverk och en hög nivå av tillit, förtroende och stöd mellan de boende. Malin Eriksson har under sin forskarkarriär undersökt begreppet socialt kapital och hur det kan kopplas till hälsa, välmående och social hållbarhet. En central aspekt i hennes forskning är kopplingen mellan teori och praktik, och hon har i många år arbetat i nära samarbete med Umeå kommun. I två upprepade studier har hennes forskargrupp, tillsammans med Umeå kommun, undersökt socialt kapital, hälsa och välmående på bostadsnivå. I och med dessa projekt utvecklade Malin Eriksson också ett instrument för att mäta socialt kapital på bostadsområdesnivå. Instrumentet gör det möjligt att mäta och följa upp hur social hållbarhet förändras över tid. Det har ökat förståelsen för hur stadsbyggnadsåtgärder och förändring av befolkning påverkar det sociala kapitalet. Resultat från hennes forskning används idag i strategiskt kommunalt utvecklingsarbete för planering av socialt hållbara bostadsområden, generell stadsplanering och hur specifika satsningar på social hållbarhet kan utvecklas inom kommunen.

– Det känns förstås mycket hedrande att få detta pris. Särskilt roligt är det att Nordea och Umeå universitet uppmärksammar vår viktiga samverkan mellan forskningen och praktiken i frågor som rör social hållbarhet, säger Malin Eriksson.

Priserna kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid 15 oktober 2022.

Biografier

Lars Fredrik Andersson föddes 1974 i Umeå. Han disputerade 2005 och är idag är docent i ekonomisk historia. Han forskar om ekonomisk tillväxt, strukturomvandling, finansiella marknader, välfärd, migration och hälsa utifrån ett historiskt perspektiv

Malin Eriksson föddes 1969 i Örnsköldsvik. Hon är socionom och tog sin doktorsexamen vid Umeå universitet 2010 med en avhandling i folkhälsovetenskap. Hon blev docent i folkhälsovetenskap 2015 och professor i socialt arbete 2020. Hon är idag verksam vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Kontaktinformation

Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet
E-post: lars-fredrik.andersson@umu.se
Tel: 090-786 99 78
https://www.umu.se/personal/la...

Malin Eriksson, professor i socialt arbete vid Umeå universitet
E-post: malin.eriksson@umu.se
Tel: 090-786 77 82
https://www.umu.se/personal/ma...

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 37 000 studenter och 4 700 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Elin Andersson

Elin Andersson

Kommunikatör Samhällsvetenskaplig fakultet +46 90 786 9031

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.