Gå direkt till innehåll
Ny stor studie tar helhetsgrepp på samers hälsa

Pressmeddelande -

Ny stor studie tar helhetsgrepp på samers hälsa

I dagarna går en enkät ut till inte mindre än 10 000 samer i Sverige. Det är en undersökning av samers hälsa och livsvillkor som genomförs av forskare vid Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Studien blir den största i sitt slag i Sverige.

– Vi hoppas att riktigt många vill delta i undersökningen så att vi kraftigt kan förbättra kunskaperna om den samiska folkhälsan, säger Jon Petter Stoor, psykolog och forskare vid Umeå universitet med särskild inriktning på samisk hälsa.

Enkäten Samisk hälsa på lika villkor går ut till alla som är upptagna i Sametingets preliminära röstlängd samt till personer som är klassade som renskötare eller ingår i renmärkesregistret, i åldrarna 18-84 år. I den vanliga folkbokföringen framgår inte vem som är same, och därför måste forskarna på detta sätt hitta andra vägar att selektera ut målgruppen.

I enkäten får deltagarna svara på frågor om både sin kroppsliga och psykiska hälsa och livsvillkor. Svaren kommer att bli anonymiseras och publiceras senare under 2021. Dessutom kommer det etableras en styrgrupp för materialet, med mandat från Sametinget, där andra forskare ska kunna ansöka om att få tillgång till materialet för vidare forskning.

– Förhoppningsvis leder det till att den samiska hälsoforskningen på sikt kan mångfaldigas, samtidigt som det säkrar att det är samerna själva som behåller kontrollen över processen. Vi kan ta ett helhetsgrepp på ett sätt som bara är möjligt i samverkan med det samiska samhället, säger Jon Petter Stoor.

Det har gjorts studier tidigare om samers hälsa, men då har det dels gällt mindre grupper, dels ofta haft snävare fokus. Exempelvis har det gjorts studier bland renskötare och unga samer med fokus på psykisk hälsa. Nu spänner undersökningen alltså över ett vidare spektrum av hälsofrågor och går ut till betydligt fler samer i Sverige.

Forskarna Jon Petter Stoor och Miguel San Sebastián, båda vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, hade redan påbörjat planeringen av ett system för att följa samisk hälsa, när de kontaktades av Sametinget. Det gällde en förfrågan om att genomföra ett regeringsuppdrag inför den nya svenska planen för suicidprevention och psykisk ohälsa. När även Folkhälsomyndigheten visade intresse av att medverka, kunde studien bli verklighet.

Till studien

Till digitalt seminarium om studien 3 mars

För mer information, kontakta gärna
Jon Petter Stoor
Leg. Psykolog
Forskare/förste forskningsassistent
Telefon: 090-786 58 63
E-post: petter.stoor@umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Relaterat material