Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeåforskare prisas för sin forskning om Skelleftesjukan

Docent Anders Olofsson vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet får Norrländska Hjärtfondens pris till KA Jacobssons minne. Fonden delar ut 1,55 miljoner i forskningsstöd till tio forskare i norra Sverige.

Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden är en ideell stiftelse som under 40 år arbetat för att stödja forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar i norra Sverige med anknytning till Umeå universitet. 

Varje år delar stiftelsen ut medel till forskare i den norra sjukvårdsregionen som bedriver vetenskaplig forskning om hjärt- och kärlsjukdomars förekomst, orsaker, inverkan på kroppens funktioner, diagnostik, förlopp och behandling. Utdelningen av forskningsmedel har under åren successivt ökat och under 2022 uppgår anslaget till 1 550 000 kronor och tio forskare inom olika specialiteter. Bland annat beviljade stiftelsens styrelse forskning kring förmaksflimmer, medfödda hjärtfel samt hjärt-kärl-komplikationer kopplat till covid-19.

Hederspris till Umeå universitet
Vid sidan av forskningsmedlen delas ett hederspris ut, till minne av Stiftelsen Norrländska Hjärtfondens grundare Karl Anders Jacobsson som gick bort under hösten 2021.

Priset går till forskare som bedrivit särskilt framstående forskning och under 2022 tilldelas priset Umeå-forskaren Anders Olofsson. Han har i en följd av år uthålligt och framgångsrikt forskat om så kallad TTR-amyloidos, ofta populärvetenskapligt kallad Skelleftesjukan. Han har med sin forskning ökat kunskapen om mekanismer för sjukdomsutveckling och faktorer som kan få betydelse för att utveckla effektiv behandling.

Kontakt
Anders Olofsson
anders.olofsson@umu.se

BEVILJADE ANSLAG

Anders Olofsson tilldelas 300.000 kr
Is oxidative stress the explanation behind transthyretin amyloidosis and is there a physiological link to Alzheimer's disease?

Elin Andersson, psykolog och doktorand vid institutionen för Psykologi vid Umeå Universitet
Tilldelas 100.000 kr
Riskuppfattning och tilltro till egen förändringsförmåga - nycklar till att motverka non-adherence.

I projektet undersöks betydelsen av bildbaserad information om förekomst och grad av åderförfettningen i halspulsådrorna. Hur påverkar denna information personens uppfattning av sin framtida risk för hjärt-kärlsjukdom och tilltron till sin egen förmåga att förändra levnadsvanor.

Frida Bergman, fysioterapeut och forskare vid Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå universitet.
Tilldelas 150.000 kr
Fysisk aktivitet på gott och ont - samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och tidig ateroskleros.

Att fysisk aktivitet på fritiden minskar risken för hjärtkärlsjukdom är välkänt, men att hjärtkärlrisken ökar av hög fysisk aktivitet på arbetet är däremot under debatt. Det är inte heller klarlagt hur mängden stillasittande påverkar dessa samband. I det här projektet undersöks samband mellan fysisk aktivitet och stillasittande såväl på fritid som på arbetet med aktivitetsmätare fästade på benen.

Mattias Brunström,  forskare och ST-läkare vid Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus. 
Tilldelas 200.000 kr
Atrial fibrillation, blood pressure and cardiovascular outcomes.

Förmaksflimmer och högt blodtryck är viktiga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, särskilt stroke. I projektet undersöks sambanden mellan dessa två riskfaktorer; hur påverkar högt blodtryck risken att drabbas av förmaksflimmer; hur påverkar förmaksflimmer blodtrycket och hur påverkar dessa tillsammans risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom.

Henrik Holmberg, forskare och statistiker vid Registercentrum norr, Norrlands Universitetssjukhus
Tilldelas 150.000 kr
Visualization of cardiovascular risk to the patient gives more timely prescription and higher adherence to preventitve drug treatment and lead to a better outcome.

För att få bästa möjliga effekt av en läkemedelsbehandling måste patienten ta sina läkemedel enligt förskrivning. IVi undersöker betydelsen av att ha erhållit en avbildning av sina halspulsådrors åderförfettning på benägenheten att ta sina ordinerade hjärt-kärlläkemedel. Finns det speciella faktorer som kan förutsäga om man kommer att ta läkemedel enligt ordination? Beroende på grad av läkemedelsintag, vilken blir effekten på det som behandlingen avser påverka, till exempel blodtryck, nivå av blodfetter?

Ioannis Katsoularis, doktorand och specialistläkare vid Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus.
Tilldelas 200.000 kr
Kardiovaskulära komplikationer efter Covid-19 - registerstudier.

Projektet fördjupar och breddar det redan internationellt uppmärksammade forskningsprojektet om hjärt-kärlkomplikationer efter Covid-19-infektioner.

Anna Lundström, doktorand och ST-läkare i Klinisk genetik vid Norrlands Universitetssjukhus.
Tilldelas 100.000 kr
Autonomic cardiac control in Long QT syndrome - clinical studies on arrhythmogenic triggers.

Långt QT Syndrom (LQTS) är en ärftlig sjukdom som medför risk att drabbas av livshotande hjärtrytmrubbning företrädesvis i yngre åldrar. Projektet undersöker det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemets reaktion på ansträngning, bad och ansiktskylning hos patienter med LQTS. Målsättningen är att finna indikatorer för riskbedömning och utveckla strategier för förebyggande behandling och därmed minska risken för plötslig hjärtdöd hos anlagsbärare i de yngre åldersgrupperna

Emma Nyman, forskare och biomedicinsk analytiker vid Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus.
Tilldelas 100.000 kr
Identifiering av vaskulär inflammation vid subklinisk ateroskleros - validering av ultraljud mot positronemissionstomografi (PET).

Projektet syftar till att förbättra ultraljudsmetoderna för mätning av tidig åderförkalkning. Man jämför ultraljud mot positronemissionstomografi (PET) för att identifiera inflammation förenad med åderförkalkning i artärväggar. Identifiering av inflammation genom ultraljud kan generera nya möjligheter för bedömning av åderförkalkning.

Viktor Oskarsson, forskare och läkare vid Medicinska kliniken, Piteå Sjukhus.
Tilldelas 50.000 kr
Epidemiologiska studier om vitamin D och hälsa i MONICA-studien och BiomarCaRe-projektet.

I projekten undersöks betydelsen av vitamin-D; förändringar i nivåer av vitamin-D över tid i norra Sveriges befolkning; nivåer av vitamin-D på olika breddgrader i Europa. Slutligen även sambandet mellan vitamin-D och hjärt-kärlsjukdom i olika delar av Europa.

Isak Stenudd, doktorand och AT-läkare i Sollefteå.
Tilldelas 100.000 kr
Role of elastography in ultrasound imaging of subclinical atherosclreosis.

En central faktor i uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar är åderfölkalkning - ateroskleros. Den har länge kunnat undersökas med ultraljud. I detta projekt använder vi en ny typ av ultraljud som i stället för att bara avbilda vävnaden, undersöker hur elastisk den är. Med så kallad elastografi hoppas vi få ett nytt perspektiv på kärlens egenskaper och utvecklingen av ateroskleros.

Anna Wikner, läkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet.
Tilldelas 100.000 kr
Effekt av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta jämfört med hjärtfriska kontroller.

Det finns en mycket begränsad kunskap om effekter av muskelstärkande behandling hos personer med medfödda hjärtfel. Projektet utvärderar effekten av muskelstärkande träning på musklernas syreomsättning, muskelstyrka, muskulär uthållighet och muskelmassa hos vuxna med medfödda hjärtfel.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 37 000 studenter och 4 700 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89
Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig +46 72 206 89 23

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.