Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vaccin skydd mot svåra problem även långt senare i livet

Vaccination mot pneumokocker och haemophilus ger barn ett bra skydd mot hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas även att barn som drabbats av dessa infektioner löper ökad risk att långt senare i livet drabbas av bland annat psykiska problem.

– Resultaten understryker vilken betydelsefull åtgärd för folkhälsan som barnvaccination faktiskt utgör. Det är ett viktigt besked både till föräldrar och till samhället, säger Urban Johansson Kostenniemi, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet har Urban Johansson Kostenniemi studerat hur hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner minskade i Västerbottens län efter att vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker infördes. Tidigare drabbades ett tiotal barn varje år i Västerbotten av hjärnhinneinflammation. Efter att vaccination mot haemophilus infördes minskade förekomsten av denna allvarliga sjukdom bland barn under fem års ålder med 82 procent. När senare även vaccination mot pneumokocker infördes, minskade förekomsten av hjärnhinneinflammation med ytterligare 48 procent.

Hjärnhinneinflammation är en mycket allvarlig infektion som angriper hjärnan, med hög dödlighet och stor risk för bestående handikapp. Utöver minskningen av insjuknande i hjärnhinneinflammation, sågs efter införande av vaccination en tydlig minskning även av sepsis, det vill säga svår blodförgiftning, samt lunginflammation och andra luftvägsinfektioner.

Genom att studera patientjournaler längre fram i livet för personer som drabbades av hjärnhinneinflammation som barn, visade det sig att så många som varannan hade drabbats av någon form av bestående skada eller handikapp. Vanligast var olika former av psykisk sjukdom, något som drabbade var tredje person som i barndomen haft hjärnhinneinflammation. Problemen började många år senare, ofta i de tidiga tonåren, och innebar ofta stort lidande för de drabbade.

– Det är kanske inte givet att koppla ihop psykiska problem i vuxenlivet med att inte ha fått vaccin i barndomen. Men hjärnan är vårt mest komplicerade organ, och infektioner tidigt i livet kan leda till att hjärnan skadas. Därför är det viktigt att göra vad vi kan för att skydda barnen och deras hjärnor, säger Urban Johansson Kostenniemi.

Idag erbjuds alla barn vaccination mot elva olika sjukdomar. Vaccination mot haemophilus infördes 1992 och pneumokocker 2009.

I studierna undersöktes förändringar i förekomst av bakteriell hjärnhinneinflammation och sepsis under perioden 1986 – till 2015 samt luftvägsinfektioner under perioden 2005 – 2014. För barn som drabbats av hjärnhinneinflammation studerades patientjournaler från att barnet skrevs ut fram till nutid.

Urban Johansson Kostenniemi kommer från Pajala och arbetar som läkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Urban Johansson Kostenniemi
Telefon: 070-224 81 61
E-post: urban.johansson.kostenniemi@regionvasterbotten.se

Om disputationen
Urban Johansson Kostenniemi, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar fredag 18 december kl. 9.00 sin avhandling Bakteriell meningit hos barn - Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer. Fakultetsopponent Hans Fredlund, Örebro universitet. Huvudhandledare Sven Arne Silfverdal.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Relaterat material

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.