Gå direkt till innehåll
Yaowen Wu, professor i biokemi vid Umeå universitet, tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi.
Yaowen Wu, professor i biokemi vid Umeå universitet, tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi.

Pressmeddelande -

Yaowen Wu tilldelas Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi

Yaowen Wu, professor i biokemi vid Umeå universitet, tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi 2019. Yaowen Wus forskning handlar om att undersöka biologiska processer med kemiska verktyg. Priset är 5,1 miljoner kronor i anslag, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor.

Enligt prismotiveringen får Yaowen Wu Göran Gustafssonpriset ”för sina innovativa molekylära studier av intracellulär transport och autofagi”. För att förstå livets mekanismer är förmågan att visualisera och störa biologiska processer viktig. Yaowen Wu undersöker olika biologiska processer med hjälp av kemiska verktyg som ger unika möjligheter att titta närmare på den underliggande biologin eller skapa nya funktioner.

Han har utvecklat helt nya kemiska verktyg, som så kallad proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik. Med hjälp av dessa har han sedan studerat mekanismerna kring membrantransport och autofagi. Autofagi är en process för nedbrytning och återvinning av cellens utslitna beståndsdelar. Så kallade autofagosomer samlar upp det skräp som bildas när olika komponenter som proteiner och organeller i levande celler skadas. ”Skräpet” bryts sedan ned och återvinns. När det uppkommer störningar i denna process kan det bidra till sjukdomar som cancer, Parkinson, alzheimer och infektion. Ett mål är därför att förstå varför störningarna uppkommer och hitta möjligheter att påverka dem.

– I min forskning framöver fortsätter jag belysa de mekanismer som styr hur autofagosomer bildas och hur sjukdomsframkallande bakterier interagerar med autofagi i värdceller. Jag kommer också att vidareutveckla de kemiska och kemo-optogenetiska verktyg som gör det möjligt att manipulera processer i cellen med allt större precision. Förhoppningen är att detta ska leda till nya upptäckter av biologiska mekanismer och nya strategier för diagnostik och behandling, säger Yaowen Wu.

Yaowen Wu är född i Kina och har examina i kemi och organisk kemi från Sun-Yat-sen University och Tsinghua University i Kina. Efter doktorsexamen vid TU Dortmund och Max Planck-institutet för molekylär fysiologi 2008, fortsatte han som postdoktor i cellbiologi vid King’s College, London. Från 2010 ledde han en Otto-Hahngrupp vid Max Planck-institutet i Dortmund. 2012 blev han gruppledare vid Chemical Genomics Centre vid Max Planck Society. 2017 utsågs han till Wallenberg Academy fellow vid Umeå universitet, där han 2018 blev professor.

Nyligen utsågs han som en av 34 yngre forskare till framtidsforskare inom biokemi i American Chemical Societys tidskrift Biochemistry. De utvalda forskarna är erkända för forskning som överskrider traditionella ämnesgränser och tar sig an utmaningar som tidigare verkade omöjliga.

Läs mer om Yaowen Wus forskning

Se en film om Yaowen Wus forskning

Om Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen är ett av Sveriges mest eftertraktade priser för yngre forskare. Priserna har delats ut sedan 1991 och tillkom efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning förvaltar i dag ett kapital om cirka en miljard kronor. I år höjdes anslagen med tre miljoner kronor och fem forskare får dela på nästan 27 miljoner kronor.

Förutom Yaowen Wu är årets pristagare Petter Bränden, KTH i Stockholm, matematik, Anders Johansson, Lunds universitet, fysik, Björn Högberg, Karolinska Institutet, kemi, och Kristian Pietras, Lunds universitet, medicin.

För mer information, kontakta gärna:

Yaowen Wu, professor, Kemiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 090-786 55 31
E-post: yaowen.wu@umu.se

Ladda ner pressbilder

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Anna-Lena Lindskog

Anna-Lena Lindskog

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 090-786 58 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.