Pressmeddelande -

Kvinnors löner behöver fortfarande höjas!

I onsdags tecknades ett nytt avtal och den sex veckor långa vårdstrejken är över. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor har i en och en halv månad strejkat med stort folkligt stöd för rättvisa och därmed höjda löner. Precis som många andra kvinnodominerade yrken har man genom sina låga löner under lång tid subventionerat vår gemensamma välfärd.

Avtalet som slöts innebär bland annat en höjd lägsta lön till 21 100 och en löneökning på 4 % 2008. Efterdebatten har till största del handlat om varför vårdförbundet sänkte sina krav.

Frågan borde nog omformuleras. Varför vägrar arbetsgivare fortfarande, efter sex veckors strejk, med ett massivt stöd till vårdförbundets fördel sluta ett avtal som tydligt signalerar att det är slut med de låga kvinnolönerna. Varför tar inte arbetsgivare ansvar för bristen på specialistsjuksköterskor, genom att höja lönen ytterliggare och öka personaltätheten? Varför är sjuksköterskorna inte värda mer, SKL?

Det är uppenbart att kvinnors arbete fortfarande är undervärderat och därmed sämre betalt. Det syns i sjuksköterskornas, men också i undersköterskornas, förskollärarnas och handelsanställdas lönekuvert. Kampen för rättvisa avstannar inte för att strejken är slut.

Kvinnors löners behöver fortfarande höjas!


För mer info kontakta:
Torun Carrfors
Sjuksköterskestudent och ordförande för Ung Vänsters feministiska utskott
0738-430437, torun@ungvanster.se

 

Ämnen

  • Politik