Pressmeddelande -

Satsning i Uppsala län på unga utanför

Med nya pengar från Ungdomsstyrelsen ska ungdomsarbetet i Uppsala län stärkas - för att främja goda uppväxtvillkor för unga. Pengarna ska satsas på att kartlägga de unga som varken studerar eller arbetar, och vad kommunerna gör för att stödja dem. Regionförbundet Uppsala län har beviljats 250 000 kronor av Ungdomsstyrelsen till en förstudie för att utveckla förebyggande och främjande insatser för unga i regionen. I ett första steg ska Regionförbundet Uppsala kartlägga vad de unga som varken pluggar eller jobbar gör. Sedan juli förra året har kommunerna ett uppföljningsansvar att hålla sig informerade om vad alla unga upp till och med 20 år i kommunen gör. ­– Idag vet kommunerna ganska lite var ungdomarna är och vad de gör, och därför riskerar de att inte få ett tillräckligt bra stöd. Vi riktar nu in oss på att ta reda på vad de som hoppar av gymnasiet gör och varför de hoppat av skolan, säger Anita Stranning, Regionförbundet Uppsala län. ­– Vi vill prata med de här ungdomarna, höra hur de ser på sin framtid och vad de skulle behöva. På det viset hoppas vi att vi tillsammans ska hitta former för det stöd som behövs för att ungdomar inte ska hamna i utanförskap och arbetslöshet, säger Anita Stranning. Regionförbundet ska också ta reda på vad som görs av kommunerna för att nå de unga som har hamnat utanför. De ska hitta nyckelpersoner som finns runt ungdomarna, exempelvis fritidsledare och lärare, och ta reda på vilka behov av kompetensutveckling som finns. Nästa steg blir att ge dessa yrkesgrupper kompletterande utbildning och sprida metoder för att stödja utsatta ungdomar. För detta kan ytterligare pengar sökas. – Det har inte satsats tillräckligt på yrkesgrupper som jobbar med ungas fritid. Om exempelvis fritidsledare, fältassistenter, skolvärdar och närpolis arbetar tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för att främja ungas uppväxtvillkor och förebygga sociala problem ger dem större möjlighet att lyckas i sitt viktiga arbete, säger Torgny Sandgren på Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag att stödja förebyggande och främjande ungdomsverksamhet och drogfria mötesplatser. I satsningen prioriteras insatser för unga i socialt utsatta områden. – Målet är att främja ungas uppväxtvillkor och därigenom minska risken att ungdomar fastnar i utanförskap. Satsningen riktas till ungdomsarbetare eftersom de möter unga som riskerar att hamna snett, säger Torgny Sandgren. För mer information: Anita Stranning, Regionförbundet Uppsala län tfn 0708-24 87 73 anita.stranning@regionuppsala.se Torgny Sandgren, handläggare, Ungdomsstyrelsen tfn 08-566 219 07 Martin Holmberg, press- och informationschef, Ungdomsstyrelsen tfn 08-566 219 16, 070-663 39 18

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala