Pressmeddelande -

Satsning på ungdomsverksamhet i Norrbotten

Med nya pengar från Ungdomsstyrelsen ska kommunerna i Norrbotten tillsammans stärka ungdomsarbetet i länet. Pengarna ska satsas både på ungdomsverksamhet och ungdomsledare för att främja goda uppväxtvillkor för unga. Kommunförbundet och kommunerna i Norrbotten har beviljats 350 000 kronor av Ungdomsstyrelsen för att utveckla förebyggande och främjande insatser för unga i Norrbottens län. – Vi vill trycka på hur viktigt det är att främja det som är bra för unga. Det är viktigt att inte bara stå vid sidan av och vänta på att unga ska trilla dit och först då ingripa. I stället ska man fråga hur vi kan jobba nu för att det ska bli bra, säger Jim Broström, projektledare på Kommunförbundet Norrbotten. Under 2006 ska kommunerna kartlägga vilka verksamheter som finns för unga i regionen och vilka behov av utbildning som finns bland fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar. – Tanken är att ta reda på vad som främjar ungas egen kraft och initiativförmåga. Genom möten där unga själva får berätta vad som är viktigt för dem och genom intervjuer med politiker, tjänstemän och personer som arbetar med unga ska vi ta reda på hur vi ska gå vidare, säger Jim Broström. Nästa steg blir att ge ungdomsarbetare kompletterande utbildning och skapa metoder för att öka kvaliteten i ungdomsverksamheten och förhoppningsvis utveckla nya verksamheter, vilket kommunerna kan söka ytterligare pengar för. Det kan enligt Jim Broström handla om att vuxna som jobbar på en simhall där många unga hänger och dricker kaffe och spelar biljard ska få lära sig mer om hur de kan ta en mer aktiv roll och bidra till att stärka de unga besökarna. – Det har inte satsats tillräckligt på yrkesgrupper som jobbar med ungas fritid. Om exempelvis fritidsledare, fältassistenter, skolvärdar och närpolis arbetar tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för att främja ungas uppväxtvillkor och förebygga sociala problem ger dem större möjlighet att lyckas i sitt viktiga arbete, säger Torgny Sandgren på Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag att stödja förebyggande och främjande ungdomsverksamhet och drogfria mötesplatser. I satsningen prioriteras insatser för unga i socialt utsatta områden. – Målet är att främja ungas uppväxtvillkor och därigenom minska risken att ungdomar fastnar i utanförskap. Satsningen riktas till ungdomsarbetare eftersom de möter unga som riskerar att hamna snett, säger Torgny Sandgren. För mer information: Jim Broström, projektledare, Kommunförbundet Norrbotten tfn 0911-93093, 070-689 06 72, jim.brostrom@bd.komforb.se Torgny Sandgren, handläggare, Ungdomsstyrelsen tfn 08-566 219 07 torgny@ungdomsstyrelsen.se Martin Holmberg, press- och informationschef, Ungdomsstyrelsen tfn 08-566 219 16, 070-663 39 18 martin@ungdomsstyrelsen.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrbotten