Pressmeddelande -

Satsning på ungdomsverksamhet i Västerbotten

Med nya pengar från Ungdomsstyrelsen ska ungdomsarbetet i Västerbotten stärkas. Pengarna ska satsas på de yrkesgrupper som arbetar med ungdomar – för att på så vis främja goda uppväxtvillkor för unga. Kommunförbundet i Västerbotten har beviljats 350 000 kronor av Ungdomsstyrelsen för att utveckla förebyggande och främjande insatser för unga i Västerbotten. – Ungdomar är viktiga i en region som vår och det är betydelsefullt att de får en bra uppväxt. Därför måste vi jobba för att skapa goda förutsättningar för dem. Då gäller det att inte vänta på att något dåliga ska hända, och först då gripa in, utan jobba främjande. Att öka kompetensen och säkra kvaliteten är ett bra sätt, säger Elisabeth Nilsson, från Utvecklingscenter Ungdom & Fritid, Skellefteå som genomför förstudien för Kommunförbundet i Västerbottens räkning. I ett första steg ska kommunerna kartlägga fritidsledare och andra yrkesgrupper som jobbar med unga på deras fritid och vilka behov av ytterligare kompetens och färdigheter som finns. – Vi hoppas få en massa idéer som går att utveckla, säger Sophie Nyblom, som står för kartläggningen. Nästa steg blir att utifrån resultaten i undersökningen hitta sätt att stödja yrkesgrupperna med exempelvis kompletterande utbildning, nätverk och metodutveckling. För det kan ytterligare pengar sökas. Syftet är att ytterligare öka kvaliteten i ungdomsverksamheten. – Det har inte satsats tillräckligt på yrkesgrupper som jobbar med ungas fritid. Om exempelvis fritidsledare, fältassistenter, skolvärdar och närpolis arbetar tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för att främja ungas uppväxtvillkor och förebygga sociala problem ger dem större möjlighet att lyckas i sitt viktiga arbete, säger Torgny Sandgren på Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag att stödja förebyggande och främjande ungdomsverksamhet och drogfria mötesplatser. Regeringen har beslutat att satsa 125 miljoner kronor under två år. I satsningen prioriteras insatser för unga i socialt utsatta områden. – Målet är att främja ungas uppväxtvillkor och därigenom minska risken att ungdomar fastnar i utanförskap. Satsningen riktas till ungdomsarbetare eftersom de möter unga som riskerar att hamna snett, säger Torgny Sandgren. För mer information: Elisabeth Nilsson, Utvecklingscenter Ungdom & Fritid, Skellefteå tfn 0910-73 53 24, 0703-13 53 24 elisabeth.nilsson@skelleftea.se Sophie Nyblom, Utvecklingscenter Ungdom & Fritid, Skellefteå tfn 0910-73 53 25 sophie.nyblom@skelleftea.se Torgny Sandgren, handläggare, Ungdomsstyrelsen tfn 08-566 219 07 torgny@ungdomsstyrelsen.se Martin Holmberg, press- och informationschef, Ungdomsstyrelsen tfn 08-566 219 16, 070-663 39 18 martin@ungdomsstyrelsen.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västerbotten