Pressmeddelande -

Uniflex förbereder notering på Stockholmsbörsens O-lista

Uniflex Styrelse bedömer att en notering på Stockholmsbörsens O-lista innebär en kvalitetsstämpel och därmed ökat intresset för aktien och bolagets verksamhet. Med anledning av detta har styrelsen idag fattat beslut att påbörja förberedelserna inför en notering. Målsättningen är en notering på Stockholmsbörsens O-lista under 2006. För mer information kontakta: Jan Bengtsson, VD Uniflex, tfn: 08-555 368 10 Uniflex AB är ett bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar industriarbetare, lager- och kontorspersonal. Uniflex är idag noterat på Nya Marknanden och finns på 21 orter i Sverige. Uniflex har c:a 1400 anställda och omsatte 2005 ca 350 miljoner kronor. Uniflex har kollektivavtal med LO och HTF och är medlem i Almega-Bemanningsföretagen. Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag samt kvalitets- och miljöcertifierat.

Ämnen

  • Ekonomi, finans