Pressmeddelande -

Hållbarhet är en guldgruva av affärsmöjligheter!

Unitely hjälper företag att ta tillvara på den uppsjö av affärsmöjligheter som uppstår i och med marknadens ökade fokus på det värderingsstyrda och hållbarhet.

Byrån verkar i gränslandet mellan kommersiellt och ideellt och ger företag verktyg att lyckas få affärsmässig utväxling av sitt hållbarhetsarbete vilket bidrar till värdeskapande för kunder och medarbetare. Med erfarenheter från seniora strategiska roller inom både näringsliv och ideell sektor skapar Unitely syftesdrivna samarbeten som bidrar till verklig skillnad för samhälle och klimat.

- Vi ser ingen motsättning mellan att göra gott och lönsamma affärer. Många företag behöver hjälp att byta perspektiv och se att hållbarhet kan skapa affärsmöjligheter, säger Marie Grabe som tillsammans med Terése Hammarsten har grundat konsultbyrån Unitely.

Nyckeln är att identifiera en samhällsfråga som på ett naturligt sätt knyter an till företagets värderingar och verksamhet och att integrera denna i affären och den interna och externa kommunikationen. Härigenom breddas fokus i hållbarhetsfrågan från att primärt handla om verksamhetens egen miljöpåverkan till att istället lyftas till en affärsstrategisk nivå. På köpet ges företaget en trovärdig och intressant story som bygger anseende, säkrar framtida konkurrenskraft och engagerar medarbetare.

- Hållbarhet är så mycket än en rapport över sin egen miljöpåverkan eller bidrag till välgörenhet som julklapp till personalen,säger Terése Hammarsten.

Byråns grundare träffades på Rädda Barnen i ett uppdrag att positionera organisationen mot näringslivet och skapa strategiska partnerskap med företag. Där bevittnades vilken affärspotential det finns när samarbetet skapar ett ökat mervärde för båda parter just tack vare en tydlig koppling till företagets affärsutmaningar. Men samtidigt hur svårt det kan vara för företag och organisationer att upprätta dessa samarbeten på egen hand. Här såg byråns grundare ett tomrum på marknaden. Terése och Marie bestämde sig för att starta Unitely som är en nischbyrå med fokus på syftesdrivna samarbeten som, genom ett nätverk av gig-konsulter, skräddarsyr lösningar för varje enskilt uppdrag. Konsultbyråns kompetens är unik då grundarna kan kombinera erfarenheter från ideell sektor med mångårig erfarenhet i affärsstrategiska roller på vitt skilda och hårt konkurrensutsatta marknader (såsom bank-, spel- och elbranschen).


www.unitely.se 


Kontaktuppgifter

Terése Hammarsten 072-713 32 83, terese@unitely.se

Terése har över 20 års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling på en av Europas största banker och en av världens största barnrättsorganisationer. Hon kommer närmast från rollen som chef för partnerskap med företag och stiftelser på Rädda Barnen.

Marie Grabe 073-033 12 12, marie@unitely.se

Marie har 15 års erfarenhet av varumärkes- och marknadsstrategiarbete. Bland tidigare befattningar kan nämnas Marknadschef på Telge Energi, Marknadschef B2B på Rädda Barnen och samt Brand Manager på Svenska Spel. 

Ämnen

  • Sociala frågor, allmänt

unitely.se