Succé för unik tågresa genom Europa – framtidens resesätt?

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 15:10 CET

För en vecka sedan lanserade Världens Resor i samarbete DN, en unik resa genom Europa med ett eget chartrat tåg. Tågresan, med sina 350 platser, är ytterligare ett steg i researrangörens hållbarhetsarbete och är i princip redan slutsåld.

Unik expeditionsresa till Svalbard med BBC-filmaren Doug Allan

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 11:00 CEST

Nu lanserar PolarQuest, Sveriges ledande polarresearrangör, en unik expeditionskryssning till Svalbard med den prisbelönte BBC-filmaren Doug Allan som gästföreläsare. Resan avgår i slutet av augusti 2019, en tid som bjuder på varmt fotoljus och vackra solnedgångar.

Välgörenhetsauktion med lyxresor till Afrika i potten gav 620 000 kr till ny förskola i Kapstaden

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:34 CEST

I onsdags kväll gick Travel Beyonds femte välgörenhetsauktion av stapeln. Auktionen, som är en del av premiumresebyråns årliga inspirationskväll med fokus på lyxresor till Afrika, gav totalt 620 000 kronor i intäkter – en rekordsumma. Pengarna går oavkortat till organisationen Uthando South Africa och ett projekt för att bygga en förskola till 140 barn i en av Kapstadens kåkstäder.

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP APRIL – JUNI 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 08:00 CEST

APRIL – JUNI 2018

 • Omsättningen uppgick till 134,6 mkr (110,1 mkr april – juni 2017)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (18,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 0,5 (-0,5) mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,04 (-0,04) kr
 • JANUARI – JUNI 2018

 • Omsättningen uppgick till 265,4 mkr (190,3 mkr januari – juni 2017)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,6 (17,7) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,2 (-7,5) mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,64 (-1,24) kr
 • VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Integrationen av Creative Meetings löpt på väl där bolaget på kort tid har gett ett tydligt mervärde till koncernen som helhet
 • Som del i köpeskilling i förvärvet av Creative Meetings genomfördes en nyemission på 132 623 aktier till kvarvarande VD och delägare Peter Winitsky. Han har därmed 2,9% av Unlimiteds samlade aktieinnehav
 • Den 13 augusti lanserades ny koncernidentitet och varumärkesplattform (www.utg.se)
 • Ur VD:s kommentar

  ”Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 134,6 mkr jämfört med 110,1 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till 0,5 mkr (-0,5) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen.

  Den 31 juli uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2018 till 592,7 mkr, vilket är 179,6 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 juli 2018 cirka 34 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

  Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (börsnoterat på Nasdaq First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

  Läs vidare »

  Trots rekordvarm sommar: Försäljningen av exklusiva vinterresor till Indiska oceanen – all time high

  Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 13:15 CEST

  Sommaren 2018 var rekordvarm, men Sveriges lyxresenärer ser framåt, mot vinterhalvåret och hos Travel Beyond har försäljningen av premiumresor till Indiska oceanen ökat med 67% jämfört med samma period förra året.

  Unlimited Travel Group lanserar ny grafisk profil

  Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:00 CEST

  Idag lanserar rese- och eventkoncernen Unlimited Travel Group en ny grafisk profil, vilket är en del i ett stort utvecklingsarbete för att stärka och positionera respektive bolag, men också för att öka kännedomen om koncernen som helhet. Den nya designen, som har tagits fram i samarbete med Ulf Sandberg, ska bidra till att bättre kommunicera den kvalitetsstämpel som Unlimited faktiskt står för.

  Unlimited Travel Group förstärker styrelsen

  Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:00 CEST

  Som en del i rese- och eventkoncernen Unlimited Travel Groups utvecklingsresa förstärker företaget nu även sin styrelse med tre tunga rekryteringar – Eivor Andersson, Johan Almquist och Richard Bergfors.

  Succé för PolarQuests norrskensexpeditioner i Nordnorge

  Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 09:00 CEST

  Magiskt norrsken, samisk kultur och exklusiva möten med späckhuggare, knölval och havsörn. Med nya resan Norrskensexpedition i Nordnorge, erbjuder PolarQuest en svårslagen produkt i den nordnorska övärlden. Första avgången blev fullbokad på en vecka.

  DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP JANUARI – MARS 2018

  Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:00 CEST

  Januari – mars 2018

  - Omsättningen uppgick till 130,8 mkr (80,2 mkr januari – mars 2017)

  - Bruttomarginalen uppgick till 19,5 (17,4) procent

  - Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,7 (-7,0) mkr

  - Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,69 (-1,21) kr

  Viktiga händelser under och efter perioden

  - PolarQuest har rustat upp och tecknat ett 5-årigt avtal för att fortsätta operera expeditionsfartyget

  M/S Sea Endurance i Svalbard

  - Eventyrs grundare har realiserat sin avtalade option och förvärvar per den 1 maj återstoden av aktierna (30 procent) i Eventyr AB och fortsätter i egen regi

  - Unlimited Travel Group har förvärvat 70 procent av aktierna i Creative Meetings som är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och B2B-events

  - 15 procent har förvärvats av Specialresor enligt avtal om option. Unlimiteds ägarandel uppgår nu till 100%

  - Den 21 maj tillträdde Johan von Sydow som ny CFO i koncernen

  Ur VD:s kommentar

  ”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med 80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen.

  Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5 mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år.

  Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbok-ning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 mars 2018 cirka 30 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

  Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

  Ur VD:s kommentar ”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med 80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen. Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5 mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. "

  Läs vidare »

  Unlimited förvärvar ytterligare 15 % av aktierna i Specialresor

  Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:00 CEST

  PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2018-04-13

  Unlimited förvärvar ytterligare 15% i Specialresor

  Som en del av förvärvet av Specialresor den 6 mars 2015 kvarstod tidigare huvudägare Åsa Kjellman som delägare med 15 procent. I samband med detta avtal tecknades en option där delägare Åsa Kjellman erbjöds att sälja resterande andelar efter 3 år baserat på periodens resultatutveckling

  Efter en fin resultatutveckling har Åsa Kjellman valt att realisera sin option men kvarstår i sin operativa roll som ansvarig för bolagets reseproduktion. Unlimited Travel Group har nu förvärvat återstående andel i bolaget (15 procent) och blir nu 100 procent ägare av aktierna i Specialresor.

  Specialresor har fortsatt att utvecklats starkt sedan bolaget kom in i koncernen. Vi har ett mycket bra samarbete med Åsa och hela teamet i Karlstad. Ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans, säger Johan Kvist, VD för Unlimited Travel Group.

  Mitt syfte med försäljningen 2015 var att skapa en bredare plattform för att ge Specialresor de förutsättningar som krävs för att bli landets bästa inom kundresor. Jag är mycket nöjd med resultatet och vårt samarbete med Unlimited. Ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av bolaget tillsammans med mina skickliga kollegor,säger Åsa Kjellman, tidigare delägare och produktionsansvarig för Specialresor.

  Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

  För ytterligare information:

  Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

  Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

  Norrtullsgatan 12A

  113 27 Stockholm

  Unlimited Travel Groups Certified Adviser ärRemium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

  Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD och Koncernchef
  • joeghapyn.bckvccistwt@zmuthyg.blsezi
  • +46 73 558 35 58

  Om Unlimited Travel Group

  Specialisterna

  Unlimited Travel Group består av 12 nischade rese- och eventbolag som med passion, nytänkande och omtanke får människor att vidga sina vyer och förverkliga sina drömmar.