Gå direkt till innehåll

Kontakt

Sara Eklind

Sara Eklind

Presskontakt Kommunikations- och digitaliseringschef 08-581 691 41
Ida Texell

Ida Texell

Kommundirektör 08-581 690 00
Jan Stefanson (KD)

Jan Stefanson (KD)

Politiker, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet 076-527 25 85
Mattias Peterson (C)

Mattias Peterson (C)

Politiker, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 072-178 81 75
Lisa Edwards (C)

Lisa Edwards (C)

Politiker, ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämndens 073-960 42 80
Martin Normark (L)

Martin Normark (L)

Politiker, ordförande i socialnämnden 070-529 49 03
Camilla Janson (S)

Camilla Janson (S)

Oppositionsråd 08-581 692 05
Hannah Rydstedt Nencioni

Hannah Rydstedt Nencioni

Kultur- och fritidschef 08-518 321 84
Helena Åman

Helena Åman

Socialchef

Ann Hermansson Alm

VD, Upplands-Brohus Kommunfastigheter 08-562 487 74
Johan Hedberg

Johan Hedberg

Digtaliserings- och IT-chef Digitalisering och IT. 08-581 691 39
Katarina Barter

Katarina Barter

Näringslivschef Näringsliv 08-518 321 59
Mia Acaldo

Mia Acaldo

Projektledare Omdaning Bro 072-178 83 08
Fredrik Kjos (M)

Fredrik Kjos (M)

Kommunstyrelsens ordförande 08-518 377 06
Linda Edgren

Linda Edgren

Teknisk chef, tf samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnad 08-518 322 56
Tina Teljstedt (KD)

Tina Teljstedt (KD)

Ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden Äldre, omsorg 08-518 377 61
Fredrik Nordvall

Fredrik Nordvall

Utbildningschef Utbildning 08-58169188
Camilla Stark

Camilla Stark

Tf trygghets- och preventionschef Trygghet och prevention 08-581 694 02
Marcus Sköld (M)

Marcus Sköld (M)

Ordförande i tekniska nämnden Avfall, gata, park, trafik, vatten, avlopp 08-518 322 19
Teo Strömdahl Östberg

Teo Strömdahl Östberg

Kommunikationsansvarig Omdaning Bro 072-147 47 64
Thomas Lenell

Thomas Lenell

Samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun 08-410 792 64

Kommunen som ger plats

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 30 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen