Norrköping i Sverigetopp  -  Gästnätterna fortsätter öka rekordartat!

Pressmeddelande -

Norrköping i Sverigetopp - Gästnätterna fortsätter öka rekordartat!

Färska siffror från Tillväxtverket visar att 2015 precis som 2014 blev ett rekordår för turismen i Sverige. Turismen till Sverige ökar i snabbare takt än till länder i övriga Europa och besöksnäringen blir allt viktigare för Sverige. Norrköping är en av de kommuner som visar ett fantastiskt positivt resultat 2015 och där besöksnäringen flera år i rad vuxit rekordartat. Gästnätterna i Norrköping ökade totalt med hela 18 %, motsvarande siffra för riket som helhet är 7.1 %. I Östergötland ökade övernattningarna totalt med 11,7 %.

De svenska gästnätterna ökade med 18,5 % i Norrköping att jämföra med 5,9 % för riket som helhet. De utländska gästnätterna ökade med 11,2% i Norrköping att jämföra med 11,1% för riket.

”Utvecklingen är fantastisk, säger Stefan Papangelis, VD/Upplev Norrköping. Att vara en av de kommuner som ligger i Sverige-topp, känns väldigt glädjande. Vi visste sedan tidigare att sommarmånaderna, jun-aug, hade 28 % ökning. Men att vi ligger på en ökning på 18 % på helåret visar vilken oerhört positiv utveckling besöksnäringen i Norrköping haft på senare år”.

Det stora dragplåstret under sommarmånaderna var naturligtvis Kolmårdens djurpark med nya Bamses Värld, men siffrorna visar tydligt att de satsningar som gjorts i Norrköping på evenemang och nya reseanledningar har lett en ökad turism året om. Upplev Norrköping har målmedvetet arbetat med att hitta nya reseanledningar för att få en ökad besöksnäring året om. Det senaste evenemanget Norrköping Light Festival är ett tydligt exempel på ett evenemang som ökade besöksströmmarna till Norrköping i december månad. Konferenser och stora möten, främst till Louis De Geer, har också bidragit till ökningen under hela året.

Även utländska gäster hittar till Norrköping. Siffrorna för Sverige visar att bland annat Kina är en stark tillväxtmarknad, en marknad som Norrköping jobbat aktivt på sedan 4 år tillbaka, de senaste 2 åren tillsammans med Linköping.

Årets framgång visar tydligt att besöksnäringen är en för Norrköping oerhört viktig bransch. 

Ämnen

  • Evenemang

Taggar

  • turism
  • besöksnäring
  • norrköping
  • upplev norrköping
  • gästnätter

Upplev Norrköping AB har till uppgift att i tät samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen i Norrköping, att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Norrköping som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Upplev Norrköping AB är ett 100% kommunalägt bolag under Norrköping Rådhus AB. 

Läs mer om bolaget på upplev.norrkoping.se/upplevnorrkopingab


www.upplev.norrkoping.se
www.bravikslandet.se
www.golfnorrkoping.se
www.escvb.se