Spadtag markerar starten för bygget av Brantingsskolan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 15:14 CEST

Idag den 19 juni togs det första spadtaget för Brantingsskolan i Uppsala. I spaden höll Annelie Johansson, VD för Skolfastigheter, Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Helena Hedman Skoglund, utbildningsnämndens ordförande, Anthony Norén avdelningschef på Veidekke Uppsala och Emelie Widlund från Almtunaskolan.

Tiunda skola och förskola klar för inflyttning

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 12:28 CEST

Tiunda skola och förskola är klar och i höst flyttar 800 barn och elever in i de ljusa lokalerna. Tack vare ett effektivt partneringsamarbete i byggprocessen och en ytsmart och flexibelt byggd skola är projektet klart i tid och har kostat 36 miljoner mindre än budgeterat.

Först med energilagring med miljövänligt batteri

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 13:31 CET

Uppsala kommun Skolfastigheter blir först i Skandinavien med installation av energilagring med miljövänligt batteri. Batterier som består av saltvatten och bomull installeras på Tiundaskolan i Uppsala, en byggnad som byggs enligt högsta möjliga energiklassificering. Batterierna ska lagra solenergi från skolans egen solelanläggning för att användas när den gör mest nytta.

Tiundaskolans nya idrottshall invigs ikväll

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 12:52 CEST

En ljus, modern hall med träfasad och stora utrymmen som kan anpassas för olika verksamheter står nu klar att användas av elever vid Tiunda- och Erikskolan och en rad idrottsföreningar. Hallen är anpassad efter att Tiundaskolan är hbtq-certifierad, vilket bland annat innebär att den har könsneutrala omklädningsrum.

155 lägenheter ska byggas vid Brantingsskolan

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 17:01 CET

Vinnarna i markanvisningstävlingen för Skomakarparken och vid Brantingsskolan meddelades på tisdagen av mark- och exploateringsutskottet och Uppsala kommun Skolfastigheter AB vid en pressträff på Brantingsskolan. Tillsammans ska de bygga 155 lägenheter och cirka 420 kvadratmeter lokalyta för service, butiker och restauranger.

Katedralskolan får en välbehövlig upprustning

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 16:04 CEST

I höst påbörjar Skolfastigheter en upprustning av Katedralskolan i Uppsala. Byggnadens praktfulla exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

En renovering av Katedralskolan har utretts och diskuterats under en lång tid. Lokalerna är slitna och de tekniska installationerna i byggnaden, flera från 1970-talet, är uttjänta och lever inte upp till dagens myndighetskrav på skol- och arbetsmiljöer.

Ett av målen med renoveringen är att lokalerna blir mer anpassade till modernt lärande och kan nyttjas mer effektivt.

– Uppsalas skolor måste vara anpassade för ett modernt lärande. Med upprustningen kan vi behålla den klassiska och vackra arkitekturen samtidigt som vi får moderna lokaler som gör det lättare att bedriva flera former av undervisning, säger Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

I renoveringen ska stammar, ventilation, uppvärmningssystem och styr- och reglerutrustning bytas ut. Den praktfulla exteriören med stora arkitekturhistoriska och estetiska värden kommer att bevaras i nuvarande skick och föreslås kompletteras med en ny kafédel och vinterträdgård som förbinder huvudbyggnaden med institutionsbyggnaden.

Bättre skyltning, tydligare ledstråk, en ny ramp vid entrétrappan och en ny angöringsplats i anslutning till entrén ska förbättra tillgängligheten till skolan. Även invändigt kommer tillgängligheten att förstärkas.

– Katedralskolan är en fantastisk byggnad som har varit skola i nästan 150 år. Med nya tekniska installationer, anpassade lokaler och förstärkt tillgänglighet kommer den att kunna vara det ett bra tag till, säger Annelie Johansson, vd för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Renoveringen beräknas starta hösten 2016. Projektet beräknas kosta 240 miljoner kronor och finansieras genom hyresintäkter.

För mer information

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon:
018-727 13 51

Niclas Jacobson
Tf projektchef Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon
018-727 44 88
E-post
niclas.jacobson@skolfastigheter.se

Annelie Johansson
Vd Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon
018-727 44 84
E:post
annelie.johansson@skolfastigheter.se

Presskontakt:Susanne Järved
Pressekreterare Uppsala kommun
Telefon 018-727 18 78

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.

I höst påbörjar Skolfastigheter en upprustning av Katedralskolan i Uppsala. Byggnadens praktfulla exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

Läs vidare »

Skolfastigheter satsar stort på solenergi

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 14:15 CEST

På Fyrisskolans tak installeras just nu solcellspaneler på en 1500 kvadratmeter stor yta. Det är Skolfastigheters hittills största satsning på solenergi och blir Uppsalas största anläggning. Satsningen görs som en del av miljöarbetet inom Uppsala kommun.

Avtal om samverkansentreprenad för Bälingeskolan klart

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 15:09 CET

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har idag tecknat avtal med NCC. Projektet omfattar ca 11 000 kvadratmeter med nya skola, förskola, idrottshall och matsal/kök.

Nytt beslut – Brantingsskolans aula rivs

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2019 09:26 CET

Beslut har fattats om rivning av Brantingsskolans aula. Detta då utredningar under renoveringsarbetet uppdagat så stora brister i de bärande konstruktionerna att fortsatt arbete skulle medföra stora risker och orimliga kostnader.

Uppdraget att bygga nya Brantingsskolan har tidigare innehållit krav på att, av kulturhistoriska skäl, bevara aulan från den gamla byggnaden. När resten av skolan revs under hösten 2018 fick därför aulan och det vidhängande trapphuset stå kvar.

Under hösten 2019 har man dock funnit så stora brister i de bärande konstruktionerna att det kan vara farligt att utföra arbeten i byggnaden. Plan- och byggnadsnämnden fattade den 18 oktober beslut om arbete inte får utföras närmare än 15 meter från aulan.

Med hänsyn tagen till beslutet om förbud mot fortsatt arbete, samt till de kostsamma och tidskrävande åtgärder som krävs för att bevara aulabyggnaden, har Skolfastigheter har därför ansökt om lov att riva aulabyggnaden, vilket beviljades den 29 oktober.

Nu är nästa steg att ta fram en rivningsplan. Vad som ska ersätta aulabyggnaden vet vi inte i dagsläget. Skolfastigheter arbetar tillsammans med kommunledningskontorets fastighetsstab för att snabbt få fram en bra lösning.

Det är idag svårt att säga hur tidsplanen för Brantingsskolan påverkas, mer än att det kommer att bli förseningar. Samtliga parter gör sitt bästa för att förseningen inte ska bli större än nödvändigt. 

Uppsala kommun Skolfastigheter AB äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Vi ska bidra till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapa mervärde för ägarna, det vill säga Uppsala kommun.

När Brantingsskolan revs för att ge plats åt en ny skola skulle den ursprungliga aulabyggnaden bevaras, då den anses vara kulturhistoriskt intressant. Utredningar av byggnaden har dock uppdagat så stora brister i konstruktion och bärighet att det bedöms omöjligt att bevara den kvarvarande delen av Brantingskolan. Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har nu beviljat rivningslov.

Läs vidare »

Samverkansentreprenad för Kvarngärdesskolan

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 12:03 CEST

Skolfastigheter har tecknat avtal om samverkansentreprenad med ByggDialog för projektet med nya Kvarngärdesskolan - ett av Skolfastigheters största projekt just nu.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • anmoname.rcjamarstrgedoft@zcskbjolfffahqsttvigpohehitefar.vbsewr
 • 018-7274065

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Extern kommunikation (media, allmänhet, entreprenörer, kunder)
 • sususabmnnhue.omfondliven@tyskueolzffapnstfligmxhetgteebr.bvsepv
 • 018-727 40 57

Om Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Lägger grunden, bygger framtid.

Vi äger och förvaltar merparten av kommunens pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 134 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 447 000 kvadratmeter.

Barn och unga behöver inspirerande miljöer och trygghet för att kunna utvecklas. Det är därför vi på Skolfastigheter jobbar långsiktigt med våra skolor. Fastigheterna hyr vi ut till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun, men det stannar inte där. Tillsammans med dig vill vi tänka nytt och utveckla våra miljöer.

Adress

 • Uppsala kommun Skolfastigheter AB
 • Salagatan 18 A
 • 753 30 Uppsala