Pressmeddelande -

Sju övervakningskameror sätts upp vid Resecentrum

Under hösten kommer sju kameror att sättas upp i Centralpassagen vid Resecentrum. Syfte är att öka tryggheten och säkerheten för de 40 000 resenärer som varje dag passerar området. Antalet anmälda brott kring Resecentrum har ökat de senaste åren och de medborgardialoger som Uppsala kommun och polisen har genomfört visar att många upplever området som en otrygg plats.

De sju kamerorna kommer att placeras ut på strategiska platser i Centralpassagen. Filmerna får lagras i två månader. Själva övervakningen ska skötas av vaktbolaget Securitas.

Länsstyrelsens tillstånd att sätta upp kameror gäller tills vidare och kommunen har skyldighet att informera om övervakningen genom tydlig skyltning, där det också framgår vem det är som ansvarar för kameraövervakningen.

Kamerorna är en del av det medborgarlöfte som i mars skrevs under av kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S), och polisens lokalområdeschef Jale Poljarevius.

Kommunen lovade bland annat att förbättra gatubelysningen, beskära buskar och göra informationsinsatser för en säkrare cykeltrafik i området. Polisen lovade å sin sida att öka sin närvaro i området under vissa brottsintensiva tider under veckan, så kallade "hot times". Övervakningskamerorna är ytterligare en åtgärd för att göra Resecentrum till en tryggare plats.

Ny medborgardialog vid resecentrum

På tisdagen den 20 september kommer en ny medborgardialog att äga rum på Resecentrum där polisen och företrädare för Uppsala kommun kommer att svara på frågor och ta emot synpunkter från allmänheten.

Datum: 20 september

Tid: 15.00–18.00

Plats: utanför Resecentrum.

För mer information

Carina Börjesdotter, samordnare för Brottsförebyggande rådet i Uppsala
Telefon: 018-727 86 02
E-post: carina.borjesdotter@uppsala.se

Presskontakt:

Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se 

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Uppsala