Pressmeddelande -

Stor satsning på konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg

Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde 20 oktober att avsätta 800 000 kronor för en fortsatt konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg.

I Östra Sala backe byggs för närvarande många nya bostäder och Årsta torg ska rustas upp och utvecklas till en central plats i området. Stadsdelen utvecklas i fyra etapper och arbetet förväntas pågå till 2022. Kulturnämnden har avsatt medel för att i takt med att området växer fram, göra en kontinuerlig konstnärlig gestaltning.

Under etapp 1 av projektet har konstnären Fideli Sundqvist haft uppdraget att producera konstverket ”Pappersresan”, som utgår från Carl von Linnés lärjungars resor i världen. Cykeltunneln mellan Årsta och Sala backe och dess konstnärliga utsmyckning av Fideli Sundqvist tilldelades i veckan UNT:s stadsmiljöpris 2016.

När etapp 2 i projektet inleds ska den konstnärliga gestaltningen vara fokuserad kring Årsta torg och med hänsyn till en möjlig förlängning till Årstaparken.

För kulturnämnden är det här det första steget i processen med nya riktlinjer för offentlig konst.

– Fideli Sundqvists fantastiska konstverk "Pappersresan" blev mycket uppskattad och en värdig vinnare av UNT:s stadsmiljöpris nu i veckan. Nu går vi vidare med konstnärlig gestaltning i nästa etapp av Östra Sala backe, när det är dags för konst på det nya Årsta torg. Offentlig konst är en viktig del av vårt gemensamma vardagsrum, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i Kulturnämnden.

Utbyggnaden av Östra Sala backe har redan kommit långt, och fortsätter i rask takt.

– Det är roligt att konsten fortsätter att vara en stor del i det nya, gröna Östra Sala backe. Årsta torg ska bli en plats där människor möts och där konsten får levandegöra och lyfta fram platsen och bli en del i människornas vardag, säger Tuva-Li Peter, intendent för offentlig konst i Uppsala kommun.

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post:
peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Tuva-Li Peter, intendent för offentlig konst, Uppsala kommun
Telefon
: 018-727 24 89
E-post
: Tuva-Li.Peter@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon:
073-423 56 28 

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • konstnärlig gestaltning av östra sala backe och årsta torg
  • kulturförvaltningen
  • kulturnämnden

Regioner

  • Uppsala