Anselme Boix-Vives - grönsakshandlaren som började måla visas i Sverige för första gången

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 13:28 CEST

Uppsala konstmuseum inleder sommaren med att presentera den franske konstnären Anselme Boix-Vives (1899-1969) i en omfattande utställning 25 maj-15 september. Efter större delen av hans yrkesliv som grönsakshandlare började han vid 63 års ålder att måla. Självlärd och med en vilja att förändra världen till något bättre, målade och tecknade han över tvåtusen bilder de sista sju åren av sitt liv. Utställningen "På besök hos Anselme Boix-Vives" innehåller cirka 140 målningar och teckningar samt ett par verk av hans barnbarn Philippe och Julia Boix-Vives. 

Pressvisning
Datum: 22 maj, eller efter överenskommelse
Tid: 13.00
Plats: Uppsala konstmuseum, Drottning Christinas väg 1E.


Vernissage lördag 25 maj 14.00.

Invigning med Pierre Moncorgé, kommunikationsansvarig vid Frankrikes ambassad i Sverige och Eva Edwardsson, kommunfullmäktiges ordförande Uppsala kommun. Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum, hälsar välkommen och presenterar utställningen. Musikframträdande av TouTouÏ med Philippe Boix-Vives, gitarr, Mats Dimming, kontrabas och Niklas Korsell, trummor. 

Utställningen presenterar ett flertal praktfulla verk men ger också en tematisk och biografisk beskrivning av Boix-Vives konstnärskap. En del är en stiliserad rumslig gestaltning av Anselmes värld – grönsaksbutiken och målarateljén. I utställningen medverkar även två av konstnärens barnbarn, Philippe Boix-Vives, född 1966, kompositör och musiker, bosatt i Stockholm samt Julie Boix-Vives, född 1970, bildkonstnär och bosatt i Eindhoven, som med varsina konstnärliga verk besöker sin farfar. Huvuddelen av verken i utställningen tillhör också dem. På besök hos Anselme Boix-Vives produceras av Uppsala konstmuseum. Curator är Daniel Werkmäster i samarbete med Philippe Boix-Vives och Julia Boix-Vives. I anslutning till utställningen produceras en katalog med ett rikt text- och bildmaterial. 

Anselme Boix-Vives (1899–1969) född i Spanien,emigrerade vid 18 års ålder till Frankrike och drev under större delen av sitt liv en grönsaksbutik i byn Moûtiers i franska Savojen. Vid sidan av sitt arbete utvecklade han en pacifistisk världsåskådning och började på 1950-talet att skriva flera manifest som han sedan uppvaktade flera av världens ledare med sitt fredsbudskap. 1962, uppmuntrad av sin son Michel, började Anselme Boix-Vives måla. Under sju års tid fram till sin död 1969 hann han utföra cirka 2 400 målningar och teckningar. Hans teknik var oskolad och hans bildvärld hans egen, men också en del i hans idé och arbete om att skapa fred på jorden. Färgskalan är klar och figurer och motiv kan ofta härledas till människor, djur och natur men det förekommer även rent abstrakta kompositioner. Boix-Vives fick också möjlighet att ställa ut sina bilder och hör idag till de erkända, etablerade konstnärerna inom fransk l'art brut (fr: den råa konsten). Surrealisten André Breton var en av flera beundrare av Boix-Vives. 

För mer information
Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum
E-post: daniel.werkmaster@uppsala.se
Tel: 018 727 24 79
Eva Björkman, kommunikatör, pressansvarig Uppsala konstmuseum
E-post: eva.bjorkman@uppsala.se
Tel: 018 727 24 80, 0768 30 48 91

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995. På museets tre utställningsplan visas svensk och internationell samtida och historisk konst och konst ur samlingarna. Museibutik och kafé. Fri entré.

Uppsala konstmuseum inleder sommaren med en omfattande utställning med den franske konstnären Anselme Boix-Vives (1899-1969). Utställningen "På besök hos Anselme Boix-Vives" visas 25 maj - 15 september och innehåller ca 140 målningar och teckningar.

Läs vidare »

The Non-Human Animal - Negotiating Bio-relations - exhibition at Uppsala Art Museum

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 07:57 CEST

The exhibition explores the boundaries between the human animal and the non-human animal, how these positions are shifted in natural sciences and philosophy. Eight artists working internationally, present sculptures, videos, installations and photographs which in a variety of ways seek to renegotiate the relationship between human beings and other species at Uppsala Art Museum.

Gränsdragningar mellan människan som djur och icke-mänskliga djur - tema på Uppsala konstmuseum under hösten

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 11:42 CEST

Uppsala konstmuseum inleder hösten med utställningen The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations som med åtta internationellt verksamma konstnärer intar tre våningsplan under perioden 28 september – 24 november. Utställningen handlar om gränsdragningar mellan människan som djur och icke-mänskliga djur och hur positionerna förflyttas både inom naturvetenskaplig forskning och filosofi.

Stegarnas dans eller saknaden efter Miranda - Julia Boix-Vives på Uppsala konstmuseum

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2019 10:56 CEST

I utställningen Stegarnas dans eller saknaden efter Miranda leds vi in i konstnären Julia Boix-Vives drömska värld, här gestaltad genom tre videoverk och en textil installation som i sin tur ger kropp och rörelse i rummet. Boix-Vives undersöker med rörlig bild och performativa praktik, kroppars rörelser och processer relaterat till och i samhörighet med landskapet. Lördag 24 augusti invigs utställningen med performance av konstnären, konsert samt release av katalogen Visiting Anselme Boix-Vives.


Program
Lördag 24 augusti 14.00–15.00

Vernissage och invigning av utställningen Julia Boix-Vives med performance av Julia Boix-Vives och med konsert av Philippe Boix-Vives samt release för katalogen till På besök hos Anselmes Boix-Vives.

Konsert: Tout ouï med Philippe Boix-Vives, Mats Dimming, Niklas Korsell

Philippe Boix-Vives (f.1965), bosatt i Stockholm och född i franska Savoyen. Han är kompositör och musiker och framträder här med sitt band Tout ouï. Med egna kompositioner och improvisationer framförs i utställningen På besök hos Anselme Boix-Vives musik med utgångspunkt från hans farfars målningar.

Pressvisning
Datum:
22 augusti 15.00
Julia Boix-Vives kommer att vara på museet 22-23 augusti.
Föranmälan till pressvisningen, se kontaktuppgifter nedan.


JULIA BOIX-VIVES
Stegarnas dans eller saknaden efter Miranda
La danse des échelles ou L´absence de Miranda
24 augusti – 15 september 2019

Julia Boix-Vives (f.1970) började sin bana som skulptör med studier i Grenoble och på Düsseldorfs konstakademi. Hon arbetade med klassiska skulpturmaterial som brons, gips och trä. Professor i Düsseldorf under denna tid var Tony Cragg, men arvet från Joseph Beuys var också framträdande på den välrenommerade akademien. För Julias Boix-Vives del uppstod ett behov att skapa mer rörliga och lätta skulpturer, där kroppen i en performativ praktik står i fokus. Parallellt fanns ett intresse för dans och skådespeleri, vilket så småningom kanaliserades i den japanska kampsporten Kinomichi som karaktäriseras av mjuka koreografiska rörelser.

Videomediet erbjöd en möjlig väg att undersöka det plastiska och samtidigt få in en dimension av rörelse och process. I utställningen här på Uppsala konstmuseum visas det tidiga videoverket The sémaphore från 2001, där konstnären på en hög av skräp med Grenobles alptoppar i fonden rör sig med två ovala speglar i händerna. Dessa möter solens reflexer och skapar olika optiska effekter, där subjekt och landskap smälter samman. Den kroppsliga samhörigheten med landskapet är ett tema i utställningen, vilket också blir tydligt i verket Carring mirrors along the Waal #2 (2011).

Övergången mellan olika tillstånd har en tydlig koppling till surrealismens närhet till fantasier och drömmar. Julias Boix-Vives konstverk befinner sig ofta mellan dröm och medvetande, där kroppen både är en plats för åtrå och abjekt (det frånstötande). Liksom fotografen Hannah Wilke och stilbildande konstnärer som Louis Bourgeois söker Julia Boix-Vives efter drifter och mörka fantasier och gör poetiska gestaltningar av kroppens skörhet och utsatthet.

Videoverket Pas dormir Bosch Parade (2012) är en större produktion, där Miranda, en gigantisk docka, som levt med konstnären i många projekt spelar huvudrollen. I verket ledsagas hon av en manskör på en flotte längs med floden Aa i Hertogenbosch i Nederländerna. Genom sången, med text av Johanna Ekström och komposition av Philippe Boix-Vives ställs frågor om dröm och vakenhet. Kanske är seendet och den yttre verkligheten den främsta mardrömmen. Liksom i en simulerad obduktion är dockkroppens lemmar ömsom samlade eller utspridda i vattnet. Flodens rörelse, den enhetliga klädseln, sången och koreografin får något liturgiskt över sig och den drömska känslan förstärks av de förvrängda proportionerna av små människor och den stora dockkroppen.

Dockan Miranda är numera deponerad i skulpturparken cONcErn i Cosne-d'Allier i Frankrike. I utställningen på Uppsala konstmuseum ger konstnären uttryck för sin saknad efter dockan, eller kanske snarare en annan del av sig själv. För detta tillfälle har Julia Boix-Vives låtit skapat en textil installation Stegarnas dans eller saknaden efter Miranda (2019) med stegar, som genom en fläkt blåses upp och rör sig upp och ner, liksom en lungas lugna andning. Här finns också representationer av Mirandas olika kroppsdelar.

Julia Boix-Vives är född i franska Savoyen och bosatt i Eindhoven i Nederländerna. Utställningen visas i samband med att konstnärens farfar Anselme Boix-Vives visas i stort format.

För mer information
Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent och curator
E-post: rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se
Tel: 018 727 24 84

Eva Björkman, kommunikatör, Kulturförvaltningen Uppsala kommun
E-post: eva.bjorkman@uppsala.se
Tel: 018 727 24 82

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995. På museets tre utställningsplan visas svensk och internationell samtida och historisk konst och konst ur samlingarna. Museibutik och café. Fri entré.

​I utställningen Stegarnas dans eller saknaden efter Miranda leds vi in i konstnären Julia Boix-Vives drömska värld, här gestaltad genom tre videoverk och en textil installation som i sin tur ger kropp och rörelse i rummet. 24 augusti invigs utställningen med performance av konstnären, konsert samt release av katalogen Visiting Anselme Boix-Vives. Utställningen pågår till den 25 september 2019.

Läs vidare »

​The Non-Human Animal – på Uppsala konstmuseum i höst

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 15:29 CEST

Uppsala konstmuseums stora höstutställning Non Human-Animal- Negotiating Bio-relations intar tre våningsplan med konst som på olika sätt omförhandlar människans relation till djuren och andra arter 28 september -24 november 2019.

Anselme Boix-Vives – the greengrocer who started painting shown in Scandinavia for the first time

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 13:24 CEST

Uppsala Art Museum starts the summer by introducing the French artist Anselme Boix-Vives (1899–1969) in an extensive exhibition May25 to September 15. After having spent the main part of his life working as a greengrocer he started at the age of 63 to paint. Being self-taught and with a strong wish to change the world for the better he painted and drew more than 2000 pictures during the last seven years of his life. The exhibition “Visiting Anselme Boix-Vives” encompasses over 100 of these paintings and drawings that come mainly from the collection of the artist’s grandchildren, the composer Philippe Boix-Vives and the artist Julia Boix-Vives. They will also participate in the exhibition with their artistic work.

The exhibition is curated by Daniel Werkmäster in cooperation with Philippe Boix-Vives and Julia Boix-Vives.

The exhibition presents a number of magnificent works, but also gives a thematic and biographical description of Boix-Vive's artistry.One part is a stylized spatial design of Anselme's world – the vegetable shop and the painting studio.Also, in the exhibition are two of the artist's grandchildren, Philippe Boix-Vives, born in 1966, composer and musician, living in Stockholm and Julie Boix-Vives, born in 1970, visual artist and resident of Eindhoven, who with their own artistic works visit their grandfather.Most of the works in the exhibition also belong to them.Visiting Anselme Boix-Vives is produced by the Uppsala Art Museum.Curator is Daniel Werkmäster in collaboration with Philippe Boix-Vives and Julia Boix-Vives.In connection with the exhibition, a catalog is produced with a rich text and image material and will be released August 24.

Anselme Boix-Vives (1899-1969) born in Spain, emigrated to France at the age of 18 and, during most of his life, drove to greengrocery store in the village of Moûtiers in the French Savoy. Alongside his work, he developed a pacifistic world view and began to write several manifests in the 1950s. In 1962, encouraged by his son Michel, Anselme started Boix-Vives to paint. For seven years until his death in 1969, he performed about 2,400 paintings and drawings. His technique was unskilled and his image world his own, and also part of his idea and his work to create peace on earth. The color scale is bright and figures and motifs can often be derived from people, animals and nature, but there are also pure abstract compositions. Boix-Vives also got the opportunity to exhibit his pictures during his lifetime and today belongs to the recognized established artists in French art (Raw art). Surrealist André Breton was one of several admirers of Boix-Vives.

For further information, please contact:

Daniel Werkmäster, Museum Director, Uppsala Art Museum
E-mail: daniel.werkmaster@uppsala.se
Phone: +46 (0)18 727 24 79
Eva Björkman, Communicator, press officer, Uppsala Art Museum
E-mail: eva.bjorkman@uppsala.se
Phone:+46 18 727 24 80 

Uppsala Art Museum starts the summer by introducing the French artist Anselme Boix-Vives (1899–1969) in an extensive exhibition May25 to September 15. After having spent the main part of his life working as a greengrocer he started at the age of 63 to paint.

Läs vidare »

Anselme Boix-Vives – the greengrocer who started painting shown in Scandinavia for the first time

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 10:14 CEST

Uppsala Art Museum starts the summer by introducing the French artist Anselme Boix-Vives (1899–1969) in an extensive exhibition May 25 to September 15. After having spent the main part of his life working as a greengrocer he started at the age of 63 to paint. Being self-taught and with a strong wish to change the world for the better he painted and drew more than 2000 pictures during the last seven years of his life. The exhibition “Visiting Anselme Boix-Vives” encompasses over 100 of these paintings and drawings that come mainly from the collection of the artist’s grandchildren, the composer Philippe Boix-Vives and the artist Julia Boix-Vives. They will also participate in the exhibition with their artistic work.

The exhibition is curated by Daniel Werkmäster in cooperation with Philippe Boix-Vives and Julia Boix-Vives.

The exhibition presents a number of magnificent works, but also gives a thematic and biographical description of Boix-Vive's artistry. One part is a stylized spatial design of Anselme's world – the green grocery store and the painting studio. Also, in the exhibition are two of the artist's grandchildren, Philippe Boix-Vives, born in 1966, composer and musician, living in Stockholm and Julie Boix-Vives, born in 1970, visual artist and resident of Eindhoven, who with their own artistic works visit their grandfather. Most of the works in the exhibition also belong to them.Visiting Anselme Boix-Vives is produced by the Uppsala Art Museum.Curator is Daniel Werkmäster in collaboration with Philippe Boix-Vives and Julia Boix-Vives. In connection with the exhibition, a catalog is produced with a rich text and image material and will be released August 24.

Anselme Boix-Vives (1899-1969) born in Spain, emigrated to France at the age of 18 and, during most of his life, he ran a green grocery store in the village of Moûtiers in the French Savoy. Alongside his work, he developed a pacifistic world view and began to write several manifests in the 1950s. In 1962, encouraged by his son Michel, Anselme started Boix-Vives to paint. For seven years until his death in 1969, he performed about 2,400 paintings and drawings. His technique was unskilled and his image world his own, and also part of his idea and his work to create peace on earth. The color scale is bright and figures and motifs can often be derived from people, animals and nature, but there are also pure abstract compositions. Boix-Vives also got the opportunity to exhibit his pictures during his lifetime and today belongs to the recognized established artists in French l'art brut (Raw art). Surrealist André Breton was one of several admirers of Boix-Vives.

For further information, please contact:

Daniel Werkmäster, Museum Director, Uppsala Art Museum
E-mail: daniel.werkmaster@uppsala.se
Phone: +46 (0)18 727 24 79
Eva Björkman, Communicator, press officer, Uppsala Art Museum
E-mail: eva.bjorkman@uppsala.se
Phone:+46 18 727 24 80 

Uppsala Art Museum starts the summer by introducing the French artist Anselme Boix-Vives (1899–1969) in an extensive exhibition May25 to September 15. After having spent the main part of his life working as a greengrocer he started at the age of 63 to paint.

Läs vidare »

Monia Westin - en av Sveriges främsta textilkonstnärer visas på Uppsala konstmuseum

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 12:01 CEST

Under sommaren presenteras Monia Westins konstnärskap som främst består av textila gestaltningar, med motiv hämtade från natur och landskap. Med ett poetiskt sublimt formspråk har hon på ett lekfullt sätt komponerat sina vävnader och gobelänger. Westin (f. 1936), bosatt och verksam i Uppsala, tilldelades 2009 Uppsala kommuns hedersmedalj och finns representerad på flertalet skolor och sjukhus i regionen samt på flera av landets större konstmuseer. Utställningen Stämning och känsla med Monia Westin visas 15 juni-18 augusti med vernissage och invigning lördag 15 juni i konstnärens närvaro.


Pressvisning
Datum: 13 juni
Tid: 13.00
Plats: Uppsala konstmuseum, Drottnings Christinas väg 1E
Medverkande: Monia Westin, konstnär och Åsa Thörnlund, intendent och curator för utställningen.

I Monia Westins bildvärld spelar ljuset och skuggan med varandra. I monumentala vävar, vävda i gobelängteknik, blir de annars flyktiga skuggorna materialiserade. Det tillfälliga möter den långsamma gobelängtekniken. Westin återkommer ofta till naturen och använder dess former och rörelser i formstarka kompositioner.

Det viktigaste för mig är den poetiska stämningen och känslan i bilden. Utgångspunkten för mina vävnader är oftast små skisser i akvarell eller gouache. Jag arbetar också i andra textila tekniker och har på senare år även tecknat mycket i blyerts. Jag är fascinerad av växlingen mellan ljus och skugga och har i många arbeten använt växter som motiv både för teckningar och vävnader. Monia Westin

Monia Westin utbildade sig först på Hemslöjdens vävskola och sedan vidare vid Konstfack i med huvudläraren Edna Martin, som samtidigt var chef och konstnärlig ledare för Handarbetets vänner, där Westin senare fick anställning. 1963 hade Monia Westin sin första separatutställning på Nutida Konst i Uppsala. Under sextiotalet delade hon ateljé på Dragarbrunnsgatan med textilkonstnären Bibbi Widmark och klädskaparen Vanja Brunzell. De hade en också en butik. Westin och Widmark tryckte tyger och sydde kläder på beställning och Brunzell gjorde hattar.

Monia Westin har fått flera beställningsuppdrag i Uppsala. Bland andra den närmare sex och en halv kvadratmeter stora gobelängen Det finns ett land som är placerad i Sävja kyrka.

2009 tilldelades Westin Uppsala kommuns hedersmedalj med motiveringen ”För att Monia Westin i sitt textila konstnärskap med gedigen teknisk säkerhet förmedlar naturkänsla, poesi och lekfullhet”.

Monia Westin finns representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet, Uppsala konstmuseum, Sundsvalls museum, Statens konstråd, Västerås kommun, Solna kommun.

För mer information
Åsa Thörnlund, intendent och curator, Uppsala konstmuseum
E-post: asa.thornlund@uppsala.se
Tel: 018-727 15 39


Eva Björkman, kommunikatör, kulturförvaltningen Uppsala kommun
E-post: eva.bjorkman@uppsala.se
Tel: 018 727 24 80

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995. På museets tre utställningsplan visas svensk och internationell samtida och historisk konst och konst ur samlingarna. Museibutik och kafé. Fri entré.

Under sommaren presenteras i ett urval Monia Westins (f. 1936) konstnärskap som främst består av textila gestaltningar med motiv hämtade från natur och landskap. Med ett poetiskt sublimt formspråk har hon på ett lekfullt sätt komponerat sina vävnader och utvecklade sin gobelängteknik som förstärkte hennes stilsäkra uttryck. Utställningen visas 15 juni - 18 augusti 2019.

Läs vidare »

Katarzyna Kozyra premieres at Uppsala Art Museum with the video art work "A Dream of Linnaeus´ Daughter"

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 15:24 CEST

The video art work was recorded in the Linnaean gardens during the international festival Revolve Performance Art Days and the annual Linnaean garden party together with the Uppsala audience in May 2018 and is acquired to the Uppsala Art Museum´s art collections. A Dream of Linnaeus´ Daughter premiered at the ŻAK | BRANICKA Gallery in 2018 and will now meet the Swedish audience. Premiere and artist talk with Katarzyna Kozyra and curator Rebecka Wigh Abrahamsson will be held on Thursday 25 April at Uppsala Art Museum.    
 

Katarzyna Kozyra
A Dream of Linnaeus´ Daughter
25 April–19 May 2019

Curator: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala Art Museum.

Throughout her international career the video- and performance artist Katarzyna Kozyra has examined power structures and norms in relation to gender, animals or systems of belief. In the video art work A Dream of Linnaeus´ Daughter the artist revisits these earlier explored themes and in particular the graduation work, the sculpture Pyramid of Animals from 1993. 

Katarzyna Kozyra acts as Elisabeth Christina von Linné, one of Linnaeus’ five daughters, an exceptionally talented figure forgotten by history, who as a woman could never take up studies, but still followed the steps of her father and became a botanist. In the gaze of Elisabeth Christina, the world is conceived in a dreamlike shimmer. The scientific writings of the father The Systema Naturae, is viewed in a distorting mirror, in a new system where the hierarchical classification of the species is reconsidered. Elisabeth Christina illustrates this peaceful revolt by conducting a choir singing Ludwig van Beethoven’s famous Ode to Joy (the Anthem of the European Union) by different animal sounds. And arranging an “Ark” of EU-pallets. Harmony, dis-harmony and noise are suddenly ended by an allegorical deluge, hinting at the climate threat and death of species.

The video art work is acquired to the Uppsala Art Museum´s art collections and was recorded in the Linnaean gardens during the international festival Revolve Performance Art Days and the annual Linnaean garden party together with the Uppsala audience in May 2018. The park itself is organized to illustrate the taxonomical system of Linnaeus. Kozyra who often relates to the spectacular aesthetics of the baroque opera, also explores the social interaction as part of the performance and art-event. The recurrent use of the artists´ persona to create performative situations, with the audience as co-creator, was underlined in the former exhibition Identity Bending, at Uppsala Art Museum in 2018. Men´s Bathhouse, Olympia, Il Castrato or Looking for Jesus. The time gap from the graduation work in 1993 in a post-communist Poland until todays Europe where right wing and conservative ideas are openly expressed, the films EU-hymn may illustrate the shaky road of today’s Europe. 

In collaboration with Uppsala Chamber Choir, Choir Master Francesco Aquista, Uppsala Linnaean Gardens, Uppsala Aesthetic Gymnasium and the Region County of Uppsala, the Cultural Department and the audience of Revolve Performance Art Days.

Programme

Premiere and Museum Bar
Thursday April 25 17.00-21.00

19.00-19.30 Artist talk: Katarzyna Kozyra and curator Rebecka Wigh Abrahamsson
19.30-19.45 Opening and premiere

17.00-21.00 Museum Bar.

For further information, please contact:

Rebecka Wigh Abrahamsson, Curator Uppsala Art Museum
rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se, +46 18 727 24 84
Eva Björkman, Communication manager, Uppsala Municipality/Uppsala Art Museum
eva.bjorkman@uppsala.se, +46 18 727 24 80

"A Dream of Linnaeus´ Daughter" by Katarzyna Kozyra 25 April - 19 May 2019 at Uppsala Art Museum. The video art work was recorded in the Linnaean gardens during the international festival Revolve Performance Art Days and the annual Linnaean garden party together with the Uppsala audience in May 2018.

Läs vidare »

Sverigepremiär för Katarzyna Kozyras videoverk på Uppsala konstmuseum

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 14:30 CEST

Katarzyna Kozyras videoverk A Dream of Linneus' Daugther, som framfördes och spelades in under förra årets Revolve Performance Art Days i Uppsala, har nu Sverigepremiär på Uppsala konstmuseum. Under Carl von Linnés årliga födelsedagsfirande i maj 2018 gestaltade Katarzyna Kozyra, Linnés dotter Elisabeth Christina, genom att dirigera Beethovens 9:e symfoni framförd av en kör av djurläten. Video- och performancekonstnären Katarzyna Kozyra kommer till premiären 25 april och medverkar i ett Artist Talk under ledning av Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent vid Uppsala konstmuseum. 

A Dream of Linnaeus´ Daughter hade premiär i Berlin på ŻAK | BRANICKA hösten 2018, visas på Uppsala konstmuseum 25 april-19 maj 2019.


Kozyra skildrar genom "Elisabeth Christinas" blick världen i ett drömskt skimmer och faderns Systema Naturae i en skrattspegel. Ett eget system där arter – växter och djur – tillåts ompröva sina roller och människan inte längre är alltings herre. Denna stillsamma revolution illustreras genom att hon dirigerar Beethovens 9:e symfoni kallad ”An Die Freude” eller ”EU-hymnen”, framförd av en kör som djurläten, där kören själv bygger en ”ark”, av EU-pallar. Harmoni, disharmoni och kakafoni avlöses slutligen av ovädret, en allegorisk syndaflod, orsakad av civilisationens ohörsamhet inför artdöd och andra klimathot. 

Katarzyna Koyra har under en lång internationell karriär undersökt maktstrukturer och normer i relation till genus, djur eller trossystem. I videoverket A Dream of Linnaeus´ Daughter återvänder Kozyra tematiskt till tidigare verk och framför allt till genombrottsverk Pyramid of Animals från1993. Katarzyna Kozyra som gärna anknyter till barockoperans spektakulära estetik, understryker konsthändelsen som ett socialt spel. Hur konstnären återkommande använder sig av sin egen persona för att iscensätta performativa situationer där publiken blir medskapande, synliggjordes också i utställningen Identity Bending, som visades på Uppsala konstmuseum 2017. Tidsförflyttningen från genombrottet år 1993 i ett postkommunistiskt Polen till dagens Europa av högernationalistiskt och kulturkonservativa tongångar blir påtaglig och EU-pallar, körens fundament, samt en dissonant EU-hymn får illustrera den skakiga väg Europa just nu vandrar. 

Medverkanden: Uppsala kammarkör under ledning av Francesco Aquista.
I samarbete med Uppsala Linneanska trädgårdar, Uppsala estetiska gymnasium samt, Kultur och bildning, Region Uppsala och publik under Revolve Performance Art Days.


Sverigepremiär och Museum Bar
Torsdag 25 april 17.00-21.00

19.00-19.30 Artist Talk: Katarzyna Kozyra samtalar med intendent Rebecka Wigh Abrahamsson.
19.30-19.45 Vernissageskål och Sverigepremiär med visning av videoverket i hörsalen.

17.00-21.00 Museum Bar. DJ Cecilia Germain
Cecilia Germain (f.1974) är bild- och performancekonstnär med intresse för historieskrivning, kolonialism, hybriditet och kategorisering som maktredskap. Germain har nu letat efter ljud och musik som får agera autonomt i samband med visningens av Kozyras A Dream of Linneaus´ Daughter, i en önskan att det eklektiska och det ibland svårdefinierbara ska få ta plats.

För mer information
Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent, Uppsala konstmuseum
E-post: rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se
Tel: 018 727 24 84
Eva Björkman, kommunikatör, pressansvarig, Uppsala konstmuseum
E-post: eva.bjorkman@uppsala.se
Tel: 018 727 24 80, 0768 30 48 91

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995. På museets tre utställningsplan visas svensk och internationell samtida och historisk konst och konst ur samlingarna. Museibutik och kafé. Fri entré.

Katarzyna Kozyras videoverk A Dream of Linneus' Daugther, som framfördes och spelades in under förra årets Revolve Performance Art Days i Uppsala, har nu Sverigepremiär på Uppsala konstmuseum. Kozyra kommer till premiären 25 april och medverkar i ett Artist Talk . A Dream of Linnaeus´ Daughter hade premiär i Berlin på ŻAK | BRANICKA hösten 2018, och visas på konstmuseet 25 april-19 maj 2019.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör / pressansvarig
  • Uppsala konstmuseum
  • evsra.ktbjsgorarkmhiandd@uwipplfsasklail.sqqeoj
  • 018-727 24 80
  • 0768-30 48 91
Kommunikatör

Om Uppsala konstmuseum

Välkommen till Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995. På museets tre utställningsplan visas svensk och internationell samtida och historisk konst och konst ur samlingarna. Museibutik och kafé. Fri entré.

Adress

  • Uppsala konstmuseum
  • Drottning Christinas väg 1E
  • 752 37 Uppsala
  • Sweden