Skip to main content

Miljonstöd för stadsgrönska med start i år

Nyhet   •   Feb 13, 2018 15:51 CET

Inom kort kan Sveriges kommuner söka finansiering för mer grönska i städerna. Regeringen lägger in en högre växel och går från ord till handling. Därför avsätts sammanlagt 1150 miljoner kronor mellan åren 2018 - 2020 som bidrag till grönare städer.

Stödet ska bland annat hjälpa till att utveckla tjänster inom ekosystem och nyskapande stadsgrönska. Även så kallad mångfunktionell och resurseffektiv grönska nämns som områden kommuner kan få ekonomiskt stöd till.

– Jag ser en ökad förståelse och vilja hos kommuner och aktörer i byggsektorn att arbeta aktivt med grönskan i våra städer. Vi har på senare år sett flera goda pilotprojekt, och kunskap har byggts upp. Det här stödet behövs för att växla upp arbetet så att vi kan gå från pilot till större skala, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande från regeringen.

Boverket kommer att administrera stödet som kräver medfinansiering på minst 50 procent. Urbangreen välkomnar stödet och ser fram emot att samarbeta med fler kommuner som ser värdet i att skapa hållbar grönska de närmaste åren.

Ansökan går att göras hos Boverket vid två ansökningsomgångar:

  • Ansökningsomgång 1 pågår till och med den 30 april 2018
  • Ansökningsomgång 2 pågår den 1 maj till och med den 14 september 2018