Pressmeddelande -

En miljon kronor till samiska läromedel

Regeringen har beslutat att tilldela Samernas utbildningscentrum en miljon kronor för att utveckla och producera läromedel på sydsamiska för vuxna. Samernas utbildningscentrum ska i arbetet med läromedlen utnyttja de möjligheter som den IT-baserade kommunikationstekniken ger. Uppdraget ska genomföras i samråd med Myndigheten för skolutveckling. - Det är viktigt att även vuxna samer får en möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska. Därför är det värdefullt med samiska läromedel, framhåller Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande. Tidigare skolpolitik lade tyngdpunkten på att samer skulle lära sig svenska språket både i tal och i skrift. Många äldre samer som har samiska som sitt modersmål har därför aldrig fått lära sig läsa och skriva samiska. Yngre samer har i dag möjlighet att lära sig läsa och skriva samiska i skolan. Regeringen har nyligen aviserat en möjlighet för samer att få ett så kallat bidrag vid korttidsstudier för att lära sig läsa och skriva på samiska. Regeringen gav i november Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att främja utveckling och produktion av läromedel i samiska för undervisning i sameskolan och för integrerad samisk undervisning i grundskolan. Kontakt: Kerem Yazgan Politiskt sakkunnig 08-405 29 99 kerem.yazgan@educult.ministry.se Kerstin Molander Departementssekreterare 08-405 17 94 0708-81 37 91

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning