Pressmeddelande -

Klimatet prioriterat i forskningspolitiken

- Regeringen kommer att satsa betydligt större resurser på forskning om klimatförändringar och nya energilösningar än hittills. Miljö- och klimatforskning kommer att vara ett prioriterat område i den fyraåriga forskningsproposition som regeringen lägger nästa år. Det sade utbildningsminister Lars Leijonborg när han på tisdagen inledde en forskningskonferens i Stockholm. Exakta belopp är ännu inte klara, men redan nu står det klart att anslagsvolymen kraftigt kommer att överstiga den som den förra regeringen anvisade. Den uppgick till 210 miljoner kronor för en fyraårsperiod. Det finns också anledning att vara optimistisk om Sveriges möjligheter att få mer miljörelaterad forskning finansierad inom ramen för EU:s forskningsprogram. - Lika viktigt som det är att ta till sig klimathotet är det att inte förtvivla, sade Lars Leijonborg. Vi ska känna optimism om våra möjligheter att hantera hotet. Mänskligheten har visat att det med vetenskapliga framsteg och politisk handlingskraft har gått att hantera tidigare miljöhot. Rachel Carsons varningar för DDT och andra miljögifter i boken "Tyst vår" resulterade i politiskt agerande som har minskat, om än inte löst, problemen med förgiftning av naturen. Larmen om ozonhål i atmosfären resulterade också i teknisk utveckling och politiska beslut som gjorde att freonutsläppen begränsades kraftigt. Bedömningen nu är att ozonhålet är på väg att långsamt fyllas igen, även om det kan ta årtionden tills processen är färdig. - En kraftfull satsning på forskning i kombination med politisk handlingskraft är den rätta vägen att möta också klimathotet, menade Lars Leijonborg. Kontakt: Johan Britz Presschef hos Lars Leijonborg 08-405 16 33 070-772 74 47 karin.oscarsson@education.ministry.se

Ämnen

  • Regering