Pressmeddelande -

Leif Pagrotsky deltar vid två ministerrådsmöten

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky deltar vid två formella ministerrådsmöten i Bryssel torsdagen den 18 och fredagen den 19 maj. Den 18 maj står kultur- och mediefrågor på dagordningen. Ministerrådet förväntas fatta beslut om bland annat stödprogrammen för kultur, medborgarskap och media. Kulturministrarna ska även besluta om gemenskapens ratificering av Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Det österrikiska ordförandeskapet kommer att rapportera om hur förhandlingarna om kommissionens förslag till uppdatering av det så kallade TV-direktivet har fortskridit, därefter följer en diskussion. Detta är det första tillfälle då ministrarna formellt tar upp kommissionens förslag till nytt TV-direktiv. Den 19 maj kommer utbildningsfrågor att avhandlas. Leif Pagrotsky inleder mötet med ett anförande om utbildning för hållbar utveckling. Utbildningsministrarna ska vidare anta slutsatser om utveckling av en europeisk indikator för mätning av kunskaper i främmande språk samt komma överens om rådets inställning till programmet "Utbildning 2010". Efter ministerrådsmötet 18 maj kommer en pressträff att äga rum i Bryssel omkring klockan 18.00 i pressbriefingrummet på våning 01 i rådsbyggnaden. Kontakt: David Samuelsson Planeringschef 08-405 18 23 070-543 27 39 david.samuelsson@educult.ministry.se Pär Lager Politisk sakkunnig 08-405 44 81 070-879 85 24 par.lager@educult.ministry.se

Ämnen

  • Politik