Pressmeddelande -

National Institutes of Health slipper högskolemoms

Regeringen har i dag beslutat att medel för att finansiera forskningsprojekt som universitet och högskolor får från National Institutes of Health (NIH) skall vara undantagna från den så kallade åttaprocentsregeln. Beslutet gäller medel som utbetalats 2005 eller senare. Universitet och högskolor finansierar delar av framförallt forskningsverksamheten genom att i konkurrens med andra forskare söka medel från externa finansiärer. En av finansiärerna är National Institutes of Health (NIH) i USA. NIH är en federal myndighet som med amerikanska skattemedel finansierar forskning inom medicin. Amerikansk lag tillåter inte att andra länder beskattar bidrag som betalas ut av till exempel NIH och har ett ursprung från USA:s skattemedel. Kontakt: David Samuelsson Planeringschef 08-405 18 23 070-543 27 39 david.samuelsson@educult.ministry.se Eva Svensson Kansliråd 08-405 18 64

Ämnen

  • Utbildning