Pressmeddelande -

Ny ordförande och ledamöter inom Vetenskapsrådet

Regeringen har i dag beslutat att utse ny ordförande och två nya ledamöter i Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap inom Vetenskapsrådet. Ny ordförande är Billy Fredriksson. Nya ledamöter är generaldirektören Ethel Forsberg och direktören Ann-Christin Paul. Till personliga ersättare för ledamöterna är Per Bengtsson respektive Mats Eriksson utsedda. Förordnandena gäller från och med den 2 februari 2007 till och med den 31 december 2009. Billy Fredriksson avlade civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Chalmers 1969. Han disputerade i hållfasthetslära vid universitetet i Linköping 1976 och var där professor i hållfasthetslära under perioden 1986 - 1988. Under de senaste åren har han varit teknisk direktör och chef för Koncernstab Teknik i Saab-gruppen, där han tidigare innehaft olika befattningar. Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskaps ordförande och tre ledamöter, med personliga ersättare, utses av regeringen. Ytterligare en ledamot med personlig ersättare kommer att utses vid ett senare tillfälle. Kontakt: Johan Britz Presschef hos Lars Leijonborg 08-405 16 33 070-772 74 47 karin.oscarsson@education.ministry.se Karin Oscarsson Pressassistent 08-405 44 22 070-208 36 68 karin.oscarsson@education.ministry.se Mats Johnsson Ämnesråd 08-405 18 40

Ämnen

  • Regering