Pressmeddelande -

Ny rektor för Göteborgs universitet

Regeringen har idag utsett professor Pam Fredman till rektor för Göteborgs universitet. Förordnandet gäller från 1 juli 2006 till den 30 juni 2012. Pam Fredman är dekanus och chef för Sahlgrenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, sedan 2004. Hon har en grundutbildning till civilingenjör i kemi vid Chalmers tekniska högskola. Fredman disputerade 1979 på avhandlingen "Structure and function of gangliosides" vid Göteborgs universitet. Hon blev docent i neurokemi 1981 och är sedan 1997 professor i neurokemi vid Göteborgs universitet. Kontakt: David Samuelsson Planeringschef 08-405 18 23 070-543 27 39 david.samuelsson@educult.ministry.se

Ämnen

  • Utbildning