Pressmeddelande -

Nya antagningsregler ska premiera ansträngning

Regeringen har fattat beslut om nya antagningsregler till högskolan med anledning av den nya gymnasieskolan. Extra meritpoäng för matematik och moderna språk samt bättre möjligheter för yrkeselever som vill läsa in högskolebehörighet är nyheterna.

I höst har de första eleverna börjat i den nya gymnasieskolan. Regeringen har nu fattat beslut om vilka antagningsregler som kommer att gälla när de ska söka till högskolan 2014 eller senare.

- Signalen till eleverna är tydlig: det lönar sig att anstränga sig. De som läser matematik och moderna språk får fördelar när de söker till högre utbildning, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Yrkeselever får samma villkor
Elever på den nya gymnasieskolans yrkesprogram tvingas inte att läsa kurserna som krävs för grundläggande behörighet till högskolan. De har istället en möjlighet att välja till de kurserna under gymnasietiden, samt en rättighet att läsa in det efter gymnasiet på Komvux. I urvalet till högskolan finns en särskild urvalsgrupp, grupp II, för dem som har kompletterat sina gymnasiebetyg på Komvux. I den gruppen ska det vara svårare att komma in.

I antagningsreglerna slås nu fast att elever som på Komvux har kompletterat examen från yrkesprogram med grundläggande behörighet söker till högskolan i samma urvalsgrupp som elever som inte har läst på Komvux, dvs. i grupp I.

Meritpoängen endast för matte och språk
Meritpoäng innebär att den som har valt svårare kurser, kurser som annars kan ha valts bort av taktiska skäl, får fördelar vid urvalet. Första antagningen med meritpoäng var inför hösten 2010 och redan väljer fler gymnasieelever att läsa dessa ämnen.

Systemet med meritpoäng blir tydligare genom att det framöver enbart kommer att omfatta engelska, moderna språk och matematik när de så kallade områdeskurserna avskaffas. Vissa kurser kommer att ge högre meritpoäng än i dag (1,0 i stället för 0,5). En ytterligare förändring som syftar till att uppmuntra elever att anstränga sig mer är att betyget i meritkurser som eleven läst utanför sitt ordinarie program, utökad kurs, alltid ska räknas med i jämförelsetalet när man söker till högskolan.

Förändringarna gäller enbart de elever som går i den nya gymnasieskolan. För de som söker till högskolan med slutbetyg från den gamla gymnasieskolan ska de nuvarande reglerna gälla även i fortsättningen.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55

Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 31 02
070-206 99 09

Ämnen

  • Regering