Pressmeddelande -

Nytt statligt byggnadsminne

Regeringen har idag fattat beslut om att en del av ett kustartilleribatteri på ön Järflotta strax söder om Nynäshamn ska vara statligt byggnadsminne. Batteri Järflotta färdigställdes 1942 och har ingått i den så kallade havsbandslinjen. Batteriet var en viktig del av försvaret av inloppen till Stockholm. Batteriet byggdes så småningom om och användes fram till 1990-talet som stabsplats för en av kustartilleribrigaderna. Byggnadsminnet omfattar den bäst bevarade pjäsen i batteriet. Kontakt: Thomas Johansson Pressekreterare hos Leif Pagrotsky 08-405 18 17 070-364 18 17 thomas.johansson@educult.ministry.se Erik Wahlström Departementssekreterare 08-405 13 19 070-848 12 70

Ämnen

  • Politik