Pressmeddelande -

Plusjobb för fler kulturinstitutioner

Regeringen har idag beslutat att inom ramen för regeringens satsning på plusjobb även möjliggöra anställningar på vissa kulturinstitutioner som drivs i form av stiftelser och bolag. - Plusjobben är ett bra komplement till regeringens kraftsamling för att bevara, vårda och visa upp det svenska kulturarvet, säger kulturminister Leif Pagrotsky. Jag har stora förhoppningar om att även plusjobben nu i större utsträckning ska komma våra kulturinstitutioner till del. Dagens beslut omfattar nio centrala kulturinstitutioner samt sådana museer, teatrar och musik- och dansinstitutioner som till mer än hälften finansieras av offentliga medel, under förutsättning att en viss del är statligt stöd. Sedan tidigare har kulturinstitutioner som drivs i statlig, landstingskommunal eller kommunal regi möjlighet att anställa med plusjobb. I regeringen jobbpaket som presenterade i budgetpropositionen för 2006 ingår bland annat 20 000 så kallade plusjobb i offentlig sektor för personer som varit arbetslösa mer än två år. De nya medarbetarna ska kunna utföra sådana uppgifter som har försvunnit vid tidigare besparingar eller som ökar eller förbättrar servicen inom befintlig verksamhet. Syftet med insatsen är att stärka de arbetslösas möjligheter att få arbete, öka servicenivån i den offentliga sektorn och motverka kommande arbetskraftsbrist. Avsikten är att de anställda i plusjobb ska övergå till osubventionerade anställningar efter plusjobben. Kontakt: Thomas Johansson Pressekreterare hos Leif Pagrotsky 08-405 18 17 070-364 18 17 thomas.johansson@educult.ministry.se Joachim Waern Departementssekreterare 08-405 44 56

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag