Pressmeddelande -

Presstödet moderniseras

I propositionen Morgondagens nyheter - nya villkor för driftsstödet till dagstidningar föreslås att presstödet höjs för samtliga tidningskategorier utom storstadstidningar. Dessutom presenteras en rad förslag för att modernisera regelverket. Regeringens samarbetspartier, vänsterpartiet och miljöpartiet, står också bakom propositionen. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007 - Presstödet är en viktig del för att slå vakt om mångfalden i media, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Nu tar vi ett viktigt steg för att modernisera presstödet och se till att det även framöver finns fler än en pressröst på många orter i Sverige. - När rädslan ökar för att ägarkoncentration och nedskärningar bland tidningsredaktioner leder till strömlinjeformad journalistik så känns det roligt att vara med och bidra till att göra det enklare för mindre kvalitetstidningar att få presstöd, säger miljöpartiets Gustav Fridolin. - Presstödet är ovärderligt när det gäller att stimulera mångfald i det offentliga samtalet, säger vänsterpartiets Mats Einarsson. Med bara en världsbild, en analys, en dagordning så blir vi alla dummare, oavsett hur många tidningar och webbsajter vi har tillgång till. Förslagen i propositionen innebär i korthet: - Driftsstödet räknas upp med 10 procent i samtliga kategorier utom storstadstidningarna. - Stödet till storstadstidningarna sänks dock etappvis under tre år med totalt 12 miljoner kronor. - Den andel eget redaktionellt innehåll som en tidning ska innehålla höjs från minst 51 procent till minst 60 procent. - För att underlätta starten av nya tidningar sänks gränsen för den abonnerade upplagan från 2 000 till 1 500 exemplar. - Lågfrekventa dagstidningar stimuleras att öka upplagan genom en trappa där stödet höjs i takt med antalet abonnenter och utgivningsdagar. - Möjligheten att få stöd under en övergångsperiod för tidningar som inte når upp till gränsen för lägsta upplaga tas bort. - Möjligheten att få särskilt driftsstöd för dagstidningar som huvudsakligen distribueras i utlandet upphör.

Ämnen

  • Massmedia