Pressmeddelande -

Regeringen satsar en halv miljard på forskning om sjukdomar

Ett av de prioriterade områdena i den kommande forskningspropositionen är medicin. Inom den ram som kallas "strategiska satsningar" avsätts över en halv miljard för forskning om olika sjukdomar. Förutom stora satsningar på de övergripande områdena molekylär biovetenskap, epidemiologi samt stamceller och regenerativ medicin görs riktade satsningar på några särskilda sjukdomar. Det är cancer, neurogenerativa sjukdomar som Alzheimers och diabetes.

- När vi utvärderade vilka områden som skulle vara prioriterade i forskningspropositionen var det naturligt att medicinsk forskning skulle komma högt. Svenska forskare ligger långt framme på flera forskningsfält. Det skulle vara fantastiskt om svenska forskare exempelvis kunde medverka till att försena eller förhindra Alzheimers, säger forskningsminister Lars Leijonborg.

Totalt satsar regeringen 560 miljoner på sju strategiska områden:
- Molekylär biovetenskap
- Stamceller och regenerativ medicin
- Epidemiologi
- Vårdforskning
- Diabetes
- Cancer
- Neurogenerativa sjukdomar (som Alzheimers)

Medlen ska utlysas av forskningsråden och tilldelas universitet och högskolor efter en kvalitetsutvärdering.

- Förutom möjligheterna att avsevärt minska mänskligt lidande är denna satsning oerhört viktig för den svenska vården. När Astra på sitt laboratorium i Mölndal uppfann Losec var det ett enormt genombrott för den enskilda patienten, men det har också sparat många miljarder åt sjukvården genom att magsårspatienter numera inte behöver opereras, säger socialminister Göran Hägglund.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47

Martin Kits
Pressekretare hos Göran Hägglund
08-405 19 38
070-535 07 87

Ämnen

  • Medicinsk forskning