Pressmeddelande -

Sex modellskolor för lärlingsutbildning utsedda

Vid en presskonferens i Göteborg i dag presenterade skolminister Ibrahim Baylan de sex modellskolor som utsetts att börja med gymnasial lärlingsutbildning redan i höst. De är Göteborgs praktiska gymnasieskola, Hultsfreds gymnasieskola, Leksands gymnasieskola, Luleå gymnasieskola, Katedralskolan i Skara och S: t Görans gymnasieskola i Stockholm. - Det är glädjande att kunna presentera just de här skolorna, som kommer att fungera som pilotutbildningar och visa vägen för andra inför att den gymnasiala lärlingsutbildningen drar igång i full skala nästa år. De här skolorna har tidigare arbetat med lärlingsutbildningar, med gott resultat, säger skolminister Ibrahim Baylan FAKTA Från 1 juli 2007 införs en gymnasial lärlingsutbildning som valbart alternativ på gymnasiet. Avtal kommer att tecknas, där det ska framgå hur mycket ersättning arbetsplatsen ska få för att den tillhandahåller utbildningsplatser. Utbildningskontrakt mellan skolan, arbetsplatsen och eleven ska upprättas. Kraven på uppnådd kompetens och kraven för gymnasieexamen ska vara desamma för lärlingsutbildningen som för motsvarande skolförlagda utbildning. Varje skola där lärlingsutbildningen införs, ska ha ett lärlingsråd, där det ska finns representanter för arbetsmarknadens parter, lärare och elever. Kontakt: Maria Persdotter Pressekreterare hos Ibrahim Baylan 08-405 18 89 070-564 34 35

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan