Pressmeddelande -

Starkt stöd för ny betygsskala

Remissinstanserna ger ett starkt stöd till förslaget till ny betygsskala. Endast tre av 75 remissinstanser avstyrker den nya skalan.

- Det är bra att den nya skalan med fler steg får starkt stöd från det stora flertalet av remissinstanserna. Flit kommer löna sig bättre när en elev istället för ett plus i kanten kan få högre betyg på riktigt. Det ska löna sig att plugga i skolan.

- Fler steg i betygsskalan är en fråga som både elever och lärare efterfrågat länge. Nu ska vi ta till oss av de synpunkter som remissinstanserna inkommit med så att vi kan skapa en betygsskala som är ännu bättre på att ge eleverna rätt kvitto på sina kunskaper, säger utbildningsminister Jan Björklund i en kommentar.

Fakta
Förslaget har remitterats till totalt 96 remissinstanser. Bland de remissinstanser som i huvudsak ställer sig positiva till förslaget märks; Statens skolverk, Sameskolstyrelsen, Specialskolemyndigheten och Myndigheten för skolutveckling samt bl.a. Uppsala universitet och Lunds universitet. Bland organisationerna och förbunden finns här bl.a. Lärarnas Riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund, Synskadades Riksförbund och Föräldaalliansen Sverige.

Lärarförbundet tillstyrker skalan A till E men har invänt att F riskerar att legitimera en nivå under den alla elever ska uppnå.

De remissinstanser som avstyrker förslaget är Högskoleverket, Linköpings universitet och Göteborgs kommun.

Den nya betygsskalan
Den nya betygsskalan föreslås bli sexgradig med fem betygssteg, A-E, för godkända resultat och ett betygssteg, F, för icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning helt saknas på grund av omfattande frånvaro ska betyg inte sättas, vilket ska markeras med ett horisontellt streck. Betygsskalan ska vara målrelaterad.


Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55

 

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Fler steg i ny betygsskala (http://www.regeringen.se/sb/d/9984/a/97407)
Webbutsändning: Pressträff med Jan Björklund om ny betygsskala (http://www.regeringen.se/sb/d/10227/a/97404)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Ds. 2008:13 En ny betygsskala (http://www.regeringen.se/sb/d/10002/a/97896)

 

 

 

Ämnen

  • Regering