Pressmeddelande -

Stor invandring av högutbildade

Utbildnings- och kulturdepartementet har givit Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att undersöka utbildningsbakgrunden bland invandrare. Vid en analys av hur flödet av högutbildade ser ut mellan Sverige och andra länder 2001-2004 kan man konstatera följande: * Sammanlagt fick Sverige under dessa år en nettoinflyttning på 22 200 högskoleutbildade plus 340 med forskarutbildning. * Sverige har en nettoinvandring från de gamla EU-länderna som är betydande när det gäller högskoleutbildade (+3 000 personer) och något mindre för personer med forskarutbildning (+121). * Rörligheten gentemot de nya EU-länderna är mindre men nettoinflyttningen till Sverige är påtaglig. För högskoleutbildade är den 2 200 personer och för forskarutbildade 150. * I relation till hela gruppen industriländer inom OECD har närmare 7 000 fler högskoleutbildade invandrat till Sverige än som utvandrat. Inflyttningen är drygt 25 procent större än utflyttningen. När det gäller forskarutbildade är migrationen i balans. * Från länderna utanför OECD kommer stora inflöden av högskoleutbildade. Invandringen är tre gånger större än utvandringen för högskoleutbildade. När det gäller forskarutbildade är inflödet omkring 10 procent större än utflödet. - Det är viktigt för vår framtida välfärd att många högutbildade tycker att Sverige är attraktivt att leva och arbeta i så att de väljer att flytta hit säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. I konkurrensen om den högutbildade arbetskraften mellan industriländerna kommer Sverige ut som en tydlig vinnare. I många länder förs en debatt där så kallad brain-drain upplevs som ett hot. För Sverige har rörligheten tvärtom tydligt varit till fördel med ett betydande överskott av högutbildade från utlandet. OECD har tagit fram statistik över migrationsflödena i världen. Resultatet visar att Sverige tillhör de länder som har den största andelen utlandsfödda forskare bland forskarkåren. 25 procent av samtliga forskare i Sverige har en utländsk bakgrund, vilket är jämförbart med USA. Kontakt: Thomas Johansson Pressekreterare hos Leif Pagrotsky 08-405 18 17 070-364 18 17 thomas.johansson@educult.ministry.se

Ämnen

  • Politik