Pressmeddelande -

Thomas Östros inviger centrum för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar

Fredagen den 10 september inviger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar vid Örebro universitet. Regeringen beslöt under 2003 att inrätta ett nationellt resurscentrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Centrets främsta uppgift är att stödja skolor i deras dagliga arbete med att stimulera och utveckla barns och ungas attityder till fysisk aktivitet. Det nationella centret är en del av ett paket för ökad fysisk aktivitet som regeringen presenterade i februari 2003. Därutöver har det i läroplanen införts en skrivning om vikten av daglig fysik aktivitet, vilken Skolverket har i uppdrag att följa. Dessutom ingår det samarbete mellan idrottsrörelsen och skolan som lyfts fram i regeringens handslag med idrottsrörelsen. Detta handslag bygger på att idrottsrörelsen tillförs sammanlagt en miljard kronor under mandatperioden från överskottet i AB Svenska Spel under förutsättning att idrottsrörelsen tar på sig att bl. a. intensifiera samarbetet med skolorna. Barn och unga behöver röra sig mer. Detta är en uppgift som angår hela samhället. Men skolan har en central roll i detta eftersom barn och unga tillbringar en så stor del av sin tid i skolan och skolan också är en plats där alla kan nås. Min förhoppning är att det nya nationella centret ska vara ett konkret stöd för skolorna i deras arbete med att genomföra läroplanens intentioner om fysisk aktivitet, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare 08-405 18 89 0708-56 99 56

Ämnen

  • Utbildning