Pressmeddelande -

Utredning om läkarutbildningen

Svensk läkarutbildning håller god kvalitet, men de senaste åren har en rad frågor väckts. Riksrevisionen har påpekat att ansvaret för läkarutbildningen är oklart. Högskoleverket menar att det finns problem med kvalitetssäkringen av allmäntjänstgöringen - som är en del av utbildningen, trots att läkarkandidaterna inte längre är studenter. På europeisk nivå ställs frågan om den svenska läkarutbildningen är tillräckligt anpassad för att kunna ingå i systemet för godkännande av yrkeskvalifikationer.

Mot bakgrund av detta uppdrar regeringen nu åt en utredare att göra en bred översyn av läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till legitimation för att få en utbildning som håller hög kvalitet och bättre stämmer överens med vårdens behov.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.

Fakta - vägen till läkarlegitimation
Staten ansvarar för läkarutbildningen vid universiteten. Den är i dag 330 högskolepoäng, vilket motsvarar elva terminers studier. För legitimation, och rätt att självständigt utöva läkaryrket, krävs också fullgjord allmäntjänstgöring (AT) om minst 18 månader. Landstingen ansvarar för AT.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55

Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 31 02
070-206 99 09

Ämnen

  • Regering