UNRWA:s chef besöker Stockholm

Tid 15 Maj 2006 15:00 – 15:00

Plats Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs Torg 1

Karen Koning AbuZayd, generalkommissionär för FN:s organ för de palestinska flyktingarna (UNRWA), besöker Sverige den 15-16 maj som ett led i en rundresa bland UNRWA:s större givare. Under sitt besök träffar Koning AbuZayd biståndsminister Carin Jämtin för bilaterala samtal om bland annat UNRWA:s verksamhet och de utmaningar som organisationen står inför. Koning AbuZayd och Carin Jämtin kommer även att delta i en paneldebatt i ABF-huset den 15 maj. Medier är välkomna till en pressträff med Jämtin och Koning AbuZayd på Utrikesdepartementet måndagen den 15 maj klockan 15:00. ------------------------- Sverige är UNRWA:s tredje största givare med ett årligt verksamhetsstöd om drygt 200 miljoner kronor. Utöver verksamhetsstödet bidrog Sida under år 2005 med 92 miljoner kronor till UNRWA:s nödappeller. Tid och plats: Måndag 15 maj, kl. 15:00 Utrikesdepartementet Gustav Adolfs Torg 1 Stockholm Samling i entrén kl. 14:50 Medtag presslegitimation! Kontakt: John Zanchi Pressekreterare hos Carin Jämtin 08-405 59 39 070-2602664 john.zanchi@foreign.ministry.se Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Marina Berg Departementssekreterare Enheten för global säkerhet 08-405 56 11 070-278 84 86 ------------------------- Läs mer ------------------------- Konflikten israeler-palestinier (http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/19640) ------------------------- Externa länkar ------------------------- Rapport om de mänskliga rättigheterna i Västbanken/Gaza (http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.592.=1) UNRWA:s webbplats (http://www.un.org/unrwa/)

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll