Pressmeddelande -

Antalet asylsökande barn med uppgivenhetssymtom minskar

I dag presenterar den nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom sin tredje rapport. Den visar bland annat att antalet asylsökande barn med uppgivenhetssymtom minskar. I början av mars 2006 var 65 asylsökande barn med uppgivenhetssymtom under behandling vid landets barn- och ungdomspsykiatriska enheter. Vid samma tidpunkt var ytterligare 82 barn, som tidigare varit asylsökande och som beviljats uppehållstillstånd, aktuella för behandling. En uppföljning i mitten av april 2006 visade att denna siffra på knappt en månad hade sjunkit från 82 till 59, vilket visar att statistiken kan förändras mycket snabbt. Endast fem asylsökande barn har rapporterats insjuknade sedan november 2005. Rapporten visar även att varken trauma, kultur eller asylprocessen kan ge generella förklaringar till att asylsökande barn uppvisar uppgivenhetssymtom i Sverige. Forskningsstudien har genomförts av docent Nader Ahmadi. I studiens forskningsteam har fil.dr., psykolog Kjerstin Almqvist, psykolog Andreas Tunström, statsvetare Merrick Tabor och fil.dr., sociolog Maria Appelqvist ingått. Kontakt: Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Anna Mannikoff 08-405 47 39 070-225 05 29 ------------------------- Läs mer ------------------------- Barn i asylprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2671/a/14625) ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom, SOU 2006:49 (http://www.regeringen.se/sb/d/6323/a/63106)

Ämnen

  • Politik