Pressmeddelande -

Blixkommissionens rapport överlämnas till FN:s generalsekreterare

Rapporten från den internationella kommissionen om massförstörelsevapen (Weapons of Mass Destruction Commission, WMDC) offentliggörs i New York den 1 juni. Rapporten överlämnas då till FN:s generalsekreterare Kofi Annan av kommissionens ordförande Hans Blix. Rapporten överlämnas även till Jan Eliasson, som tar emot rapporten i sin egenskap av både svensk utrikesminister och ordförande för FN:s generalförsamling. En presskonferens är planerad i FN-högkvarteret den 1 juni klockan 12:30 lokal tid. --------- Framlidna utrikesministern Anna Lindh gav år 2003 Hans Blix i uppdrag att bilda en oberoende internationell kommission för att arbeta fram förslag och rekommendationer för nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen, det vill säga kärnvapen, biologiska och kemiska vapen. Kommissionen inledde sitt arbete i Stockholm i januari 2004 och hade sitt sista ordinarie sammanträde i mars i år. Kontakt: Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Stig Berglind Minister 08-543 56 111 070-564 61 11 ------------------------- Läs mer ------------------------- Nedrustning och ickespridning (http://www.regeringen.se/sb/d/2563) ------------------------- Externa länkar ------------------------- WMDC:s webbplats (http://www.wmdcommission.org) FN:s webbplats (http://www.un.org)

Ämnen

  • Politik

Relaterade event